«Powrót

Notatka z XLIII spotkania audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych z dnia 12 grudnia 2013 r.

Notatka z XLIII spotkania audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych z dnia 12 grudnia 2013 r.

Notatka z XLIII spotkania audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych z dnia 12 grudnia 2013 r.

W ramach kontynuacji wspólnej inicjatywy Departamentu Audytu Sektora Finansów Publicznych (dalej: Departament DA) oraz Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska (dalej: SAW IIA) w dniu 12 grudnia 2013 r.w Ministerstwie Finansów odbyło się spotkanie audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych.

Spotkanie zostało poświęcone zagadnieniom dotyczącym znaczenia Biuletynu Informacji Publicznej (dalej: BIP) w polityce informacyjnej sektora publicznego (w tym udostępniania dokumentacji z przebiegu i efektów kontroli, zakresu publikacji informacji) oraz celu i zakresu audytu BIP.

Na wstępie głos zabrała Pani Katarzyna Krawczuk, Zastępca Dyrektora Departamentu DA.Pani Dyrektor powitała uczestników spotkania i podkreśliła, że temat spotkania jest odpowiedzią na potrzeby zgłoszone przez audytorów wewnętrznych do Departamentu DA.

Spotkanie poprowadził Pan inż. Rafał Kula specjalista z zakresu prawa dostępu do informacji publicznej, praktyk popularyzujący wiedzę o efektywnym prowadzeniu stron BIP, koordynator około 300 wdrożeń podmiotowych  stron BIP, audytor BIP, doświadczony wykładowca i trener.

Pierwsza część spotkania została poświęcona zagadnieniom dotyczącym znaczenia BIP w polityce informacyjnej, regulacjach prawnych dotyczących standaryzacji Biuletynów, zakresu informacji publikowanych w BIP, udostępniania dokumentacji z przebiegu i efektów kontroli oraz skutecznego wyłączania jawności danych prawnie chronionych.

Druga część spotkania miała charakter dyskusji oraz wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami spotkania w zakresie publikacji informacji w BIP oraz efektywnym prowadzeniu stron BIP.

Na zakończenie spotkania Pani Dyrektor Krawczuk podziękowała Prelegentowi oraz uczestnikom spotkania za aktywny udział oraz interesujące dyskusje, wyrażając nadzieję, że przedstawione zagadnienia będą pomocne przy wykonywaniu działań związanych z audytem Biuletynu Informacji Publicznej. Ze względu na fakt, że było to ostatnie spotkanie w 2013 roku Pani Dyrektor złożyła również uczestnikom życzenia świąteczne i noworoczne.

Uszczegółowienie prezentacji (plik pdf, 73,5 KB)

Przedstawiona podczas spotkania prezentacja:

Cel i zakres audytu Biuletynu Informacji Publicznej (plik pdf, 3,17 MB)

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 23.01.2014 Data publikacji: 23.01.2014 09:52 Data ostatniej modyfikacji: 11.05.2020 16:03
Autor: Departament Audyt Sektora Finansów Publicznych Osoba publikująca: Jolanta Ewa Pichor Osoba modyfikująca: Paulina Pawlik
«Powrót