«Powrót

Notatka z XLIX spotkania audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych z dnia 26 czerwca 2014 r.

Notatka z XLIX spotkania audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych z dnia 26 czerwca 2014 r.

Notatka z XLIX spotkania audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych z dnia 26 czerwca 2014 r.

Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów (dalej Departament DA) uprzejmie informuje, że w dniu 26 czerwca br. odbyło się kolejne cykliczne spotkanie audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych. Spotkanie zostało zorganizowane wyłącznie dla audytorów wewnętrznych jednostek objętych audytem wewnętrznym zleconym, dotyczącym skuteczności systemu rozpatrywania skarg i wniosków oraz innych sygnałów obywateli, realizowanym na podstawie art. 293 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, na polecenie Prezesa Rady Ministrów. Powyższym audytem objęte zostały ministerstwa oraz urzędy wojewódzkie. Zaproszenia do udziału w spotkaniu zostały skierowane bezpośrednio do komórek audytu w jednostkach objętych audytem zleconym. W związku z tym Departament DA nie prowadził otwartego naboru uczestników na ww. spotkanie.

Spotkanie było prowadzone wspólnie przez Panią Katarzynę Krawczuk, Zastępcę Dyrektora Departamentu DA, przedstawiciela koordynatora audytu, oraz Panią Monikę Dziadkowiec, Radcę Generalnego w Biurze Dyrektora Generalnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przedstawiciela zleceniodawcy audytu.

Pani Monika Dziadkowiec wyjaśniła, że skargi i wnioski oraz sygnały obywateli są bardzo ważnym obszarem, ponieważ zaliczają się do priorytetowych zagadnień znajdujących się w kręgu zainteresowania zleceniodawcy. Skuteczny system odpowiadania na skargi, wnioski oraz inne sygnały obywateli jest ważny dla zapewnienia świadczenia usług publicznych na wysokim poziomie.

Natomiast Pani Dyrektor Katarzyna Krawczuk odniosła się do poszczególnych elementów organizacyjnych i merytorycznych założeń audytu, tj. w szczególności do harmonogramu, zakresu przedmiotowego, sposobu doboru próby dokumentów do badania. Pani Dyrektor podkreśliła, że celem audytorów w zleconym zadaniu jest dokonanie oceny funkcjonowania systemu rozpatrywania skarg, wniosków i innych sygnałów oraz przedstawienie rekomendacji, które w stosownym do potrzeb zakresie zostaną wdrożone, aby lepiej wykorzystać szanse, jakie niesie sprawna komunikacja administracji rządowej z obywatelem.

W trakcie spotkania uczestnicy wyjaśniali także wątpliwości dotyczące realizacji zadania.

Informacje dotyczące kolejnych spotkań audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych będą sukcesywnie publikowane na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 30.06.2014 Data publikacji: 30.06.2014 15:17 Data ostatniej modyfikacji: 13.12.2017 11:00
Autor: Anna Grzechnik-Wołosiuk Osoba publikująca: Anna Grzechnik-Wołosiuk Osoba modyfikująca: Wojciech Jóźwicki
«Powrót