«Powrót

Notatka z XLVIII spotkania audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych z dnia 29 maja 2014 r.

Notatka z XLVIII spotkania audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych z dnia 29 maja 2014 r.

Notatka z XLVIII spotkania audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych z dnia 29 maja 2014 r.

W ramach kontynuacji wspólnej inicjatywy Departamentu Audytu Sektora Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów (dalej: Departament DA) oraz Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska w dniu 29 maja 2014 r. w Ministerstwie Finansów odbyło się spotkanie audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych. Spotkanie poświęcone zostało zagadnieniom dotyczącym zarządzania efektywnością komórki audytu wewnętrznego (zarówno w kontekście przeprowadzania zadań audytowych jak i zarządzania samą komórką audytu).

Spotkanie otworzyła Pani Katarzyna Krawczuk, zastępca dyrektora Departamentu DA. Prelegentami zaś byli: Pan Marcin Dublaszewski audytor wewnętrzny w Zespole Audytu Wewnętrznego w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie (dalej: KWP w Olsztynie) a także Pani Dominika Piechocka i Pan Daniel Majewski audytorzy wewnętrzni z Urzędu Miasta Poznań.

Na wstępie Pani Dyrektor K. Krawczuk nawiązała do projektu nowego statutu Ministerstwa Finansów skierowanego do uzgodnień międzyresortowych oraz do zawartych w nim zmian dotyczących Departamentu DA. Zaznaczyła, że zadania koordynacji kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego będą kontynuowane, a zmiany mają na celu usystematyzowanie strategicznego zarządzania finansami publicznymi. Ich efektem ma być dostosowanie usług publicznych do współczesnych oczekiwań.

Następnie Pani Dyrektor odniosła się do tematu spotkania i podkreśliła znaczenie tematu jakości w zarządzaniu efektywnością komórki audytu wewnętrznego. Audytor wewnętrzny, który wymaga od innych odpowiedniej jakości działań, sam musi w sposób świadomy i udokumentowany zarządzać efektywnością własnej komórki.

Jako pierwszy wystąpił Pan Marcin Dublaszewski, który przedstawił zagadnienia dot. zarządzania efektywnością komórki audytu wewnętrznego na przykładzie KWP w Olsztynie. W prezentacji Prelegent omówił czego dotyczy pojęcie efektywności audytu oraz jakie jest jej znaczenie z różnych perspektyw (audytu, klienta audytu i regulatora). Przedstawione zostały również przykłady kryteriów mierzenia efektywności oraz wzory dokumentów wypracowanych przez KWP w Olsztynie w tym zakresie.

W ramach kolejnej prezentacji Pani Dominika Piechocka i Pan Daniel Majewski, audytorzy wewnętrzni Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli z Urzędu Miasta Poznań przedstawili zarządzanie efektywnością komórki audytu wewnętrznego na przykładzie własnego Urzędu. Swoje wystąpienie podzielili na dwie części, z których jedna dotyczyła efektywności w przeprowadzaniu zadań audytowych, a druga efektywności w zarządzaniu komórką audytu. Podczas wystąpienia zostały zaprezentowane i szczegółowo omówione formularze i wzory dokumentów wykorzystywane na potrzeby zadań audytowych oraz autorskie narzędzie informatyczne służące rejestracji i zarządzaniu czasem pracy oraz mierzeniu efektywności jego wykorzystania.

W przypadku zainteresowania ww. narzędziami informatycznymi Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli z Urzędu Miasta Poznań wyraziło zgodę na indywidualny kontakt na adres e-mail awk@um.poznan.pl lub telefonicznie 61-878-56-74.

Uszczegółowienie prezentacji (plik doc, 63 KB)

Zarządzanie efektywnością komórki audytu wewnętrznego na przykładzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie (plik pdf, 846 KB)

Zarządzanie efektywnością komórki audytu wewnętrznego na przykładzie Urzędu Miasta Poznania (plik pdf, 1,2 MB)

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 30.06.2014 Data publikacji: 30.06.2014 06:58 Data ostatniej modyfikacji: 12.05.2020 15:18
Autor: Jolanta Pichor Osoba publikująca: Anna Grzechnik-Wołosiuk Osoba modyfikująca: Paulina Pawlik
«Powrót