«Powrót

Notatka z XVII spotkania audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych w dniu 6 października 2011 r.

Notatka z XVII spotkania audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych w dniu 6 października 2011 r.

Notatka z XVII spotkania audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych w dniu 6 października 2011 r.

W ramach kontynuacji wspólnej inicjatywy Departamentu Audytu Sektora Finansów Publicznych oraz Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska w dniu 6 października 2011 r. w Ministerstwie Finansów odbyło się kolejne spotkanie z audytorami wewnętrznymi jednostek sektora finansów publicznych. Spotkanie poprowadziła Pani Agnieszka Giebel, Zastępca Dyrektora Departamentu Audytu Sektora Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów. Zarząd SAW IIA Polska reprezentował Pan Marcin Dobruk, Wiceprezes Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. Prezentację na temat „Realizacja dyspozycji Prezesa Rady Ministrów dotyczącej zwrócenia szczególnej uwagi na oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi i formułowania takich zaleceń, które przyniosą wymierne oszczędności w wydatkach ze środków publicznych lub skuteczniejszą realizację dochodów budżetowych" przedstawił Pan Jarosław Żukowski, Radca Ministra w Departamencie Audytu Sektora Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów.

Na początku spotkania głos zabrała Pani Dyrektor Agnieszka Giebel, która zwróciła uwagę na fakt, że dyspozycja Prezesa Rady Ministrów dotycząca racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi nie jest jedyną motywacją do analizowania tego tematu. Obecnie w administracji rządowej przeprowadzana jest kontrola NIK, która ma na celu zbadanie jaką rolę odgrywa audyt wewnętrzny w systemie kontroli zarządczej oraz wykazanie jaka jest efektywność audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Pani Dyrektor zaprezentowała opracowany przez NIK formularz, za pomocą którego zbierane są dane o działalności audytu wewnętrznego w kontrolowanych jednostkach za okres od 2009 do 2011 roku (w tym w 2011 r. za 9 miesięcy). Informacje dotyczące efektywności audytu wewnętrznego w kontrolowanych jednostkach, zostały podzielone na wymiar finansowy i niefinansowy. Pani Dyrektor przyznała, że sporą trudność sprawia udokumentowanie wykazanych efektów działań audytu wewnętrznego. Podkreśliła również, że dyspozycja KPRM powinna stać się inspiracją dla służb audytowych do poszukiwania i opracowania rozwiązań na przyszłość. Ze względu na liczbę oraz specyfikę jednostek (różne obszary działania), do których skierowana została dyspozycja KPRM (tj. około 600 jednostek administracji rządowej, w których jest prowadzony audyt wewnętrzny), Ministerstwo Finansów podjęło decyzję o nieopracowywaniu jednolitego rozwiązania w zakresie szacowania skutków zaleceń audytu wewnętrznego. Zgodnie ze wskazówkami Ministerstwa Finansów, poszukiwanie oszczędności powinno być wplecione w plany zadań audytowych realizowane przez jednostki. Przekazane do Ministerstwa Finansów informacje dotyczące skutków zaleceń audytowych nie będą stanowiły podstawy do rozliczania pracy audytorów wewnętrznych w poszczególnych jednostkach, tylko podstawę do wnikliwej analizy (np. przyczyn nie wykazania oszczędności), której wyniki w postaci informacji zbiorczej zostaną przekazane do KPRM. Pani Dyrektor zaapelowała do audytorów wewnętrznych jednostek administracji rządowej o współpracę z Ministerstwem Finansów w tym zakresie oraz deklarowała indywidualną pomoc w szacowaniu skutków zaleceń audytu wewnętrznego.

 

Pełna treść Notatki (plik pdf, 88,5 KB)

Prezentacja nt. „Realizacja dyspozycji Prezesa Rady Ministrów dotyczącej zwrócenia szczególnej uwagi na oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi i formułowania takich zaleceń, które przyniosą wymierne oszczędności w wydatkach ze środków publicznych lub skuteczniejszą realizację dochodów budżetowych" (plik pdf, 208 KB)

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 23.07.2012 Data publikacji: 23.07.2012 12:09 Data ostatniej modyfikacji: 12.12.2017 10:27
Autor: Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych Osoba publikująca: Monika Kos Osoba modyfikująca: Wojciech Jóźwicki
Rejestr zmian
«Powrót