«Powrót

O programie

O programie

O programie

W dniu 20 grudnia 2007r. Rząd Polski podpisał ze Szwajcarską Radą Federalną Umowę ramową o wdrażaniu Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW), w ramach której strona szwajcarska przyznała Polsce środki finansowe w wysokości ok. 489 mln CHF stanowiące formę bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Celem programu jest zmniejszenie różnic społeczno gospodarczych w obrębie rozszerzonej Unii Europejskiej.

Podstawowym celem SPPW jest zmniejszanie różnic społeczno-gospodarczych istniejących pomiędzy Polską a pozostałymi krajami UE oraz w Polsce – między ośrodkami miejskimi a regionami słabo rozwiniętymi pod względem strukturalnym (zakłada się rozdysponowanie co najmniej 40% środków w czterech województwach ściany południowo-wschodniej: lubelskim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim).

O wsparcie ubiegać się mogą zarówno instytucje sektora publicznego i prywatnego, jak również organizacje pozarządowe. W ramach SPPW mogą one aplikować o środki na projekty z następujących dziedzin:

  • bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform:

- inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych;
- zwiększenie ochrony wschodnich granic Unii Europejskiej;

  • środowisko i infrastruktura:

- odbudowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury środowiskowej oraz poprawa stanu środowiska w tym m.in. zarządzanie odpadami stałymi, systemy energii odnawialnej, poprawa wydajności energetycznej poprawa publicznych systemów
transportowych;
- bioróżnorodność i ochrona ekosystemów oraz wsparcie transgranicznych inicjatyw środowiskowych;

  • sektor prywatny:

- poprawa środowiska biznesowego i dostępu do kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP);
- rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP;

  • rozwój społeczny i zasobów ludzkich:

- ochrona zdrowia (m.in. profilaktyka i kampanie promocji zdrowia oraz poprawa opieki społecznej);
- badania i rozwój (m.in. Fundusz Stypendialny, projekty badawcze).

Dalsze szczegóły dotyczące SPPW znajdują się na stronie internetowej SPPW (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 10.09.2012 Data publikacji: 10.09.2012 15:57 Data ostatniej modyfikacji: 11.12.2017 14:23
Autor: Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej Osoba publikująca: Aneta Gołdyń Osoba modyfikująca: Aneta Gołdyń
«Powrót