«Powrót

2012 rok

2012 rok

2012 rok

Wyniki kontroli NIK

Wykonanie budżetu państwa w 2011 r. w części 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe

Wykonanie budżetu państwa w 2011 r. w części 87 - Dochody budżetu środków europejskich oraz realizacja zadań z zakresu obsługi płatności środków europejskich i rozliczenia przepływów finansowych między Polską a UE

Wykonanie budżetu państwa w 2011 r. w części 81 - Rezerwa ogólna i w części 83 - Rezerwy celowe

Wykonanie budżetu państwa w 2011 r. w części 78 - Obsługa zadłużenia zagranicznego i w części 79 - Obsługa długu krajowego

Wykonanie budżetu państwa w 2011 r. w części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa

Przebieg realizacji w 2011 r. dochodów i wydatków budżetu państwa, planów finansowych pozabudżetowych jednostek sektora finansów publicznych oraz rozdysponowanie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego

Wykonanie budżetu państwa w 2011 r. w części 82 - Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego

Wykonanie budżetu państwa w 2011 r. w części 84 - Środki własne Unii Europejskiej

Wykonanie budżetu państwa w 2011 r. w części 98 - Przychody i rozchody związane z finansowaniem potrzeb pożyczkowych budżetu państwa oraz w części 97 - Przychody i rozchody związane z prefinansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Przestrzeganie przepisów rozporządzenia UE w sprawie przemieszczania odpadów

Egzekwowanie należności i celnych przez izby celne

Realizacja zaleceń Rady Unii Europejskiej z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie krajowego programu reform Polski z 2011 r. oraz zaktualizowanego programu konwergencji na lata 2011-2014

Uzyskiwanie i przetwarzanie przez wyznaczone podmioty danych bilingów, informacji oraz innych danych, o których mowa w art. 180c i d ustawy Prawo telekomunikacyjne

Windykacja dochodów z tytułu mandatów karnych i kar administracyjnych

Obniżenie dochodów do opodatkowania o straty z działalności gospodarczej

Metodyka sporządzania przez Ministerstwo Finansów rachunku dochodów i wydatków sektora finansów publicznych

 

Wyniki pozostałych kontroli zewnętrznych

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji - Projekt "Program e-cło"

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Wynagrodzenia osobowe pracowników Ministerstwa Finansów realizujących zadania z zakresu PROW 2007-2012 w okresie od 01.01.2010 do 31.12.2010

Państwowa Inspekcja Sanitarna - Kontrola warunków higieny pracy

Grupa Gomułka Sp. z o.o. na zlecenie Władzy Wdrażającej Programy Europejskie  - Realizacja projektu nr POIG.07.01-00-00-022/09 pt. "Infrastruktura e-Usług Resortu Finansów"

Państwowa Inspekcja Sanitarna - Wykonanie decyzji nr 228/2012

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - Projekt "Wsparcie przygotowania i wdrożenia budżetu zadaniowego na poziomie centralnym w latach 2008 - 2012"

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 17.04.2012 Data publikacji: 10.09.2012 10:59 Data ostatniej modyfikacji: 31.01.2014 11:08
Autor: Biuro Kontroli Resortowej Osoba publikująca: Marta Grochowska Osoba modyfikująca: Marta Grochowska
Rejestr zmian
«Powrót