«Powrót

2017 rok

2017 rok

2017 rok

Wyniki kontroli NIK

 1. Wykonanie budżetu państwa w 2016 r. w cz. 87 - Dochody budżetu środków europejskich oraz realizacja zadań z zakresu obsługi płatności Środków europejskich i rozliczenie przepływów finansowych między PoIską a Unią Europejską. Wykorzystanie środków z budżetu Unii Europejskiej (plik PDF 3.83 MB)
  Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne (plik PDF 543 KB)

 2. Wykonanie budżetu państwa w 2016 r. w części 84 - Środki własne Unii Europejskiej (plik PDF 6.67 MB)

 3. Wykonanie budżetu państwa w 2016 r. w części 79 - Obsługa długu Skarbu Państwa (plik PDF 13.5 MB)
  Odpowiedź na wsytąpienie pokontrone (plik PDF 230 KB)

 4. Wykonanie budżetu państwa w 2016 r. w części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa (plik PDF 18.6 MB)
  Pismo NIK  - zawiadomienie o sprostowaniu oczywistej omyłki (plik PDF 711 KB)

 5. Wykonanie budżetu państwa w 2016 r. w części 82 - Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego (plik PDF 16.4 MB)
  Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne (plik PDF 643 KB)

 6. Wykonanie budżetu państwa w 2016 r. w części 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe (plik PDF 13.7 MB)
  Odpowiedź na wystąpienie pokontolne (plik PDF 4.83 MB)

 7. Wykonanie budżetu państwa w 2016 r.w częściach 81 - Rezerwa ogólna, 83 - Rezerwycelowe, 97 - Przychody i rozchody związane z prefinansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i 98 - Przychody i rozchody związane z finansowaniem potrzeb pożyczkowych budżetu Państwa (plik PDF 45.7 MB)
  Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne (plik PDF 3.06 MB)

  Pismo NIK dotyczące sprostowania omyłek pisarskich i rachunkowych (plik PDF 929 KB)

 8. Wykonanie budżetu państwa w 2016 r. Rozliczenie wykonania budżetu państwa (plik PDF 3.41 MB)

 9. Skuteczność programów naprawczych jednostek samorządu terytorialnego (plik PDF 4.71 MB)

 10. Pobór podatku od instytucji finansowych( plik PDF 6.83 MB)
  Odpowiedź na wystąpienie pokontrone (plik PDF 748 KB)
  Sprosotowanie oczywistej omyłki (plik PDF 172 KB)

 11. Przeciwdziałanie wyłudzeniom podatku VAT (plik PDF 7,86 MB)
  Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne (plik PDF 740 KB)

 12. Zapewnienie stabilności sektora bankowego (plik PDF 4.17 MB)
  Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne (plik PDF 3.17 MB)
  Uchwała Kolegim NIK nr 9/2018 z 28 kwietnia 2018 r. w sprawie zastrzeżen do wystapienia pokontrolnego (plik PDF 774 KB)
  Ujednolicony tekst wystąpienia pokontrolnego (plik PDF 863 KB)
  Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne (plik PDF 404 KB)

  Wyniki pozostałych kontroli

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 20.01.2017 Data publikacji: 20.01.2017 14:39 Data ostatniej modyfikacji: 03.04.2018 12:05
Autor: Biuro Kontroli Osoba publikująca: Henryk Gryz Osoba modyfikująca: Justyna Gąsiorowska
«Powrót