«Powrót

Rejestr podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Rejestr podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Rejestr podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Rejestr prowadzi Minister Finansów.

Za obsługę rejestru odpowiedzialni są pracownicy Departamentu Instytucji Płatniczej.

Informacje zawarte w rejestrze są udostępniane:

  • określonym instytucjom - m.in. instytucjom zarządzającym, pośredniczącym, wdrażającym, operatorom programów, instytucji certyfikującej,
  • beneficjentom - ale tylko w zakresie ich własnego statusu.

w terminie 7 dni roboczych od wpływu wniosku:

  • instytucjom - na podstawie wniosku opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym „ePUAP" przesłanego za pośrednictwem platformy e-PUAP,
  • beneficjentom - w formie pisemnej, na podstawie dokumentu elektronicznego (opatrzonego zaawansowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym „e-PUAP") lub ustnie do protokołu.

Zgłoszenia podmiotów podlegających wpisowi do rejestru dokonują właściwe instytucje, przesyłając wypełniony formularz.

Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszenia podmiotu wykluczonego (plik docx 29 KB)

Formularz zgłoszenia podmiotu wykluczonego (plik pdf 190 KB)

Taki formularz zgłoszenia znajduje się również na platformie e-PUAP.

Uwaga - zmiany:

od 20 lutego 2018 r., w związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia (patrz poniżej podstawy prawne), jedną z istotnych zmian dla instytucji  jest konieczność przesyłania zapytań oraz zgłoszeń do rejestru wyłącznie poprzez internetową platformę e-PUAP.

Zmiana ta nie dotyczy beneficjenta pytającego o własny status, który nadal może korzystać z korespondencji tradycyjnej.

 

Podstawy prawne:

  • art. 210 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.),
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz.U. z 2018 r. poz. 307).
bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 13.07.2015 Data publikacji: 13.07.2015 16:56 Data ostatniej modyfikacji: 28.02.2018 13:12
Autor: Departament Instytucji Płatniczej Osoba publikująca: Agnieszka Gapińska Osoba modyfikująca: Sylwia Rokicka-Kordasiewicz
«Powrót