«Powrót

100 dni rządów – Ministerstwo Finansów

100 dni rządów – Ministerstwo Finansów

100 dni rządów – Ministerstwo Finansów

Grafika a na niej napis #100 Dni na plus

Dziś mija dokładnie 100 dni od exposé wygłoszonego przez premier Beatę Szydło. W tym czasie Ministerstwo Finansów przygotowało zapowiadane kluczowe projekty dla polskiego systemu finansów publicznych.

Do najważniejszych działań, które zostały zrealizowane należą między innymi: oczekiwany projekt ustawy o obniżeniu podatku CIT do 15% dla małych przedsiębiorców, przygotowanie stabilnego budżetu państwa na 2016 rok, który w bezpieczny sposób pozwala realizować jedną z obietnic rządu – program 500+, zachowując deficyt 2,8%. Ministerstwo Finansów rozpoczęło także prace nad naprawą finansów publicznych. Wczoraj Komitet Stały RM przyjął projekt ustawy dotyczący wprowadzenia klauzuli obejścia prawa podatkowego. Wdrażane są też rozwiązania, które pozwolą skuteczniej typować oszustów i nie zajmować czasu uczciwym podatnikom (Jednolity Plik Kontrolny i specjalna spółka do pozyskiwania rozwiązań informatycznych). Minister Finansów zdecydował także o zmianie podejścia do kwestii tzw. toksycznych opcji walutowych. Polska będzie także w tym roku płaciła mniej za dostęp do elastycznej linii kredytowej (FCL) Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Pierwsze 100 dni nie było czasem pozbawionym niełatwych chwil. Krytycznym momentem była obniżka ratingu przez agencję S&P. Polska szybko odzyskała jednak poziom rentowności swoich obligacji sprzed połowy stycznia 2016 roku. – To była ciężka praca nad odrobieniem strat, które zostały spowodowane przez decyzję agencji umotywowaną politycznie, a nie ekonomicznie – mówi Minister Finansów Paweł Szałamacha.

Poniżej Ministerstwo Finansów przedstawia zestawienie najważniejszych działań:

Działania zrealizowane przez Ministerstwo Finansów w okresie 100 dni:

 • [styczeń 2016] nowy podatek od niektórych instytucji finansowych: zgodnie z szacunkami nowa danina ma zwiększyć dochody budżetowe o ok. 5,5 mld zł,
   
 • [luty 2016] projekt ustawy o obniżeniu CIT do 15% dla małych przedsiębiorców: od 1 stycznia 2017 r. podatnicy, którzy w ciągu roku osiągną obrót mniejszy niż 1,2 mln euro, zapłacą niższy podatek CIT; jednocześnie wprowadzone zostaną zapisy uszczelniające system poboru tej daniny; efektem ustawy będzie wzrost dochodów podatkowych o 7 mln zł,
   
 • [grudzień 2015] publikacja wstępnej wersji Jednolitego Pliku Kontrolnego: dzięki temu dokumentowi Kontrola Skarbowa będzie mogła znacznie wcześniej i bardziej efektywnie typować do kontroli podmioty podejrzane o udział w przestępstwach VAT; publikacja ostatecznej wersji JPK planowana jest na marzec 2016,
   
 • [grudzień 2015] projekt ustawy wprowadzającej klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania (GAAR): dzięki klauzuli możliwe będzie zablokowanie agresywnej optymalizacji podatkowej,
   
 • [luty 2016] projekt ustawy o powołaniu spółki celowej, której zadaniem będzie dostarczenie organom administracji rozwiązań informatycznych i wyposażenie jej w systemy, urządzenia teleinformatyczne lub oprogramowanie zapewniające zwiększenie efektywności działań; jednym z nich będzie algorytm, który automatycznie wykryje te transakcje, które mogą nosić znamiona wyłudzenia; pozwoli to na szybsze wyłapanie wyłudzeń VAT,
   
 • [grudzień 2015]: zmiana stanowiska MF względem opcji walutowych: poprzez wydanie interpretacji ogólnej Ministerstwo poprawiło sytuację wielu polskich firm, które z powodu skorzystania z opcji walutowych z jednej strony zostały oszukane przez instytucje finansowe, a z drugiej potraktowane niesprawiedliwie przez organy administracji podatkowej; ta zmiana podejścia resortu została przyjęta z ogromną ulgą i podziwem środowiska gospodarczego,
   
 • [styczeń 2016] obniżenie elastycznej linii kredytowej (FCL) przez MFW z ok. 19,8 mld euro do ok. 16,6 mld euro; decyzja ta nie tylko potwierdziła silne fundamenty polskiej gospodarki oraz właściwą politykę makroekonomiczną, ale sprawiła, że Polska zaoszczędziła na tym działaniu 42 mln zł,
   
 • [styczeń 2016] zneutralizowanie skutków negatywnej decyzji agencji Standard & Poor's,
   
 • [styczeń-luty 2016] bardzo efektywna sprzedaż długu publicznego: wszystkie aukcje przeprowadzone od początku roku cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, co sprzyja zaciąganiu długu po rekordowo niskich kosztach; dzięki temu w tej chwili jest sfinansowane ok. 39% potrzeb pożyczkowych kraju,
   
 • [styczeń 2016] zakończenie prac nad projektem ustawy budżetowej na 2016 rok: budżet państwa został skonstruowany w sposób optymalny, gdyż realizuje sztandarowy projekt rządu „Rodzina 500+", a zarazem jest stabilny pod względem finansów publicznych, a także trzyma deficyt budżetowy na poziomie 2,8% PKB

Działania realizowane obecnie:

 • ograniczenie problemu nielegalnych cen transferowych – działania kontrolne zostały już rozpoczęte, jednak będą zintensyfikowane w II kwartale;
   
 • skoncentrują się one na podmiotach, które w ubiegłych latach nie zapłaciły w ogóle podatku CIT, pomimo znacznej dynamiki przychodów, co wskazuje na zaprojektowaną strukturę nakierowaną na obniżenie podstawy opodatkowania w RP do zera,
   
 • bieżąca emisja długu publicznego oraz promocja polskich instrumentów za oceanem (wizyta Pana Ministra Piotra Nowaka na Wschodnim Wybrzeżu w USA); o popularności i zainteresowaniu inwestorów świadczyć może fakt, że przy sprzedaży obligacji skarbowych na poziomie 28,9 mld zł popyt wyniósł 50 mld zł; wstępnie rozważane są emisje obligacji w dolarach amerykańskich i chińskich juanach,
   
 • zaawansowane prace nad nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług,
   
 • prace nad ustawą o podatku od sprzedaży detalicznej: obecnie Ministerstwo Finansów analizuje propozycje i uwagi zgłoszone zarówno przez przedstawicieli branży handlowej, poszczególne resorty, a także Komisję Europejską, która zgłosiła zastrzeżenia na gruncie prawa unijnego, w tym regulacji prawa konkurencji; celem projektu jest stworzenie optymalnych rozwiązań zabezpieczających interesy budżetu państwa oraz przedsiębiorców,
   
 • zaawansowane prace nad ustawą o Krajowej Administracji Skarbowej: Przygotowywana konsolidacja zakłada przeniesienie wszystkich zadań realizowanych obecnie przez Administrację Podatkową, Kontrolę Skarbową i Służbę Celną do nowo tworzonych struktur; jednym z kluczowych powodów powołania Krajowej Administracji Skarbowej jest zmniejszanie szarej strefy oraz uszczelnianie systemu podatkowego,
   
 • prace nad kompleksową naprawą informatyzacji resortu – dwoma najważniejszymi działaniami jest wdrożenie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) oraz stworzenie Centralnego Rejestru Faktur,
   
 • nieustannie prowadzone są działania związane z Narodową Loterią Paragonową; pozytywne efekty są już dostrzegalne – zarejestrowano już ponad 60 mln paragonów; ponadto, z badań wynika, iż w ciągu ostatniego roku wzrósł odsetek Polaków deklarujących, że gdy nie otrzymują paragonu, zawsze o niego proszą – wzrost z 7 do 31% przy zakupie towarów i z 5 do 28% przy płaceniu za usługi,
   
 • prace nad ustawą wprowadzającą limit 15 tys. zł dla transakcji gotówkowych pomiędzy firmami.
   
«Powrót