«Powrót

5 kwietnia „Dniem bez płacenia gotówką”

5 kwietnia „Dniem bez płacenia gotówką”

5 kwietnia „Dniem bez płacenia gotówką”

Płatności bezgotówkowe to wygoda i bezpieczeństwo. Dlatego zachęcamy wszystkich, którzy mają dostęp do bezgotówkowych instrumentów płatniczych, aby 5 kwietnia 2016 r. płacili bez użycia gotówki. Tego dnia Ministerstwo Finansów (MF) włączy się do europejskiej kampanii „No Cash Day", która promuje zalety transakcji bezgotówkowych i posiadania rachunku bankowego. Akcja jest organizowana pod patronatem Parlamentu Europejskiego.

Grafika promująca 6 edycję kampanii No Cash Day, która propaguje zalety transakcji bezgotówkowych i posiadania rachunku bankowego.

"MF jako członek Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności wspiera promowanie obrotu bezgotówkowego. Niesie on konkretne korzyści dla wszystkich uczestników rynku płatniczego. Dla gospodarki i państwa oznacza znaczną redukcję kosztów obsługi płatności, ale także pozytywny wpływ na wzrost gospodarczy i większą przejrzystość gospodarczą. A to przecież przekłada się na większe wpływy podatkowe oraz redukcję szarej strefy" – wyjaśnia Waldemar Grzegorczyk, rzecznik Ministra Finansów. "Natomiast społeczeństwu i indywidualnym konsumentom bezgotówkowe instrumenty płatnicze zapewniają bezpieczeństwo, wygodę użycia oraz oszczędność czasu i pieniędzy" – dodaje rzecznik.

Dlatego „Dzień bez płacenia gotówką" ma zachęcać również do posiadania rachunku bankowego i wykorzystywania elektronicznych instrumentów płatniczych te osoby, które nie posiadają jeszcze takiego rachunku i płacą wyłącznie gotówką.

Idea płatności bezgotówkowych jest zapisana w Programie Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w Polsce na lata 2014-2020.

***

Dynamiczny rozwój obrotu bezgotówkowego w Polsce w ostatnich latach to zasługa m.in. obniżenia poziomu opłaty interchange w Polsce, która jest teraz jedną z najniższych w UE. Ta należność pobierana przez bank wydający kartę płatniczą od agenta rozliczeniowego przy każdej transakcji przy użyciu karty wynosi teraz 0,3 proc. w przypadku transakcji kartą kredytową i 0,2 proc. w przypadku karty debetowej.Ministerstwo Finansów mocno wspierało inicjatywę parlamentarną w tym zakresie. To ograniczenie jednej z najważniejszych barier w akceptacji kart płatniczych pozwoliło na znaczny rozwój  nowoczesnych form płatności w naszym kraju. Wyraźnie widać, że Polacy są otwarci na korzystanie z elektronicznych kanałów rozliczeń i bezgotówkowych płatności.

Poziom ubankowienia polskiego społeczeństwa, liczony odsetkiem osób dorosłych, które posiadają rachunek w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, szacuje się na ok. 80 proc. (przy średnim poziomie ubankowienia w innych krajach UE przekraczającym znacznie 90 proc.). "Ministerstwo Finansów pracuje obecnie nad regulacjami dotyczącymi wdrożenia do polskiego prawa postanowień dyrektywy w sprawie dostępu do podstawowego rachunku płatniczego. Liczymy, że będą one impulsem dla instytucji finansowych do przygotowania ofert rachunków jeszcze bardziej nakierowanych na tę część społeczeństwa, która dotychczas nie korzysta z usług banków" – mówi Waldemar Grzegorczyk.

Więcej informacji o „Dniu bez płacenia gotówką" 5 kwietnia oraz organizowanej konferencji „Obrót bezgotówkowy w Polsce - gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?" na stronie www.nocashdaypoland.pl (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

«Powrót