«Powrót

Aktualizacja Programu Konwergencji 2016

Aktualizacja Programu Konwergencji 2016

Aktualizacja Programu Konwergencji 2016

Wykres słupkowy

Ministerstwo Finansów przekazało aktualizację Programu Konwergencji w wersji na 2016 r. pod obrady Komitetu Europejskiego Rady Ministrów.

Dokument przewiduje wzrost produktu krajowego brutto (PKB) w 2017 r. na poziomie 3,9 proc., co oznacza, że wartość nominalnego PKB osiągnie 1,96 bln zł. Deficyt sektora finansów publicznych wyniesie 2,86 proc. PKB w 2017 r. Tempo wzrostu gospodarczego przyspieszy w kolejnych latach i wyniesie 4,0 proc. w 2018 r. i 4,1 proc. w 2019 r.

Rada Ministrów zajmie się omówieniem aktualizacji Programu Konwergencji w przyszłym tygodniu. 

«Powrót