«Powrót

Aplikacje Krytyczne sp. z o. o. wsparciem dla służb skarbowych

Aplikacje Krytyczne sp. z o. o. wsparciem dla służb skarbowych

Aplikacje Krytyczne sp. z o. o. wsparciem dla służb skarbowych

Minister Finansów Paweł Szałamacha podpisał akt założycielski spółki celowej powołanej do celów informatyzacji służb skarbowych. Spółka dostarczy aplikacje teleinformatyczne, które zwiększą efektywność działania administracji skarbowej, głównie poprzez szybką identyfikację tzw. „znikających" podatników, co umożliwi eliminacje tzw. karuzel Vatowskich.

"Bez właściwych aplikacji teleinformatycznych bardzo trudno będzie zmniejszyć lukę VAT o czym świadczą doświadczenia kilku krajów UE. Niestety tworzenie aplikacji teleinformatycznych przez administrację publiczną przez ostatnie 25 lat było nieefektywne i drogie o czym świadczą liczne przykłady, w tym także te zastane przeze mnie w Ministerstwie Finansów. Zatem podjąłem decyzję o utworzeniu spółki celowej, której zadaniem będzie szybkie i skuteczne stworzenie niezbędnego oprogramowania" – powiedział Minister Paweł Szałamacha, który 14 czerwca 2016 r. podpisał akt założycielski.

Powołana spółka ma działać zgodnie z najlepszymi praktykami tworzenia aplikacji. Przykładów takich skutecznych metod działania dostarcza przede wszystkim sektor komercyjny. Na stanowisko prezesa spółki powołany został Piotr Kociński, który wcześniej pracował m.in. w międzynarodowych koncernach informatycznych, takich jak: IBM, Accenture. Pełnił w nich role programisty, projektanta systemów oraz zajmował kierownicze stanowiska.

"Moje blisko dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe związane jest właśnie z tworzeniem aplikacji dla klientów komercyjnych i publicznych zgodnie z najlepszymi praktykami" – powiedział prezes Piotr Kociński.

W celu szybkiego uzyskania efektów, stosując biznesowe rozwiązania pozwalające na dynamiczne zarządzanie projektami, powszechnie stosowane w komercyjnych firmach informatycznych przy realizacji tego typu przedsięwzięć, spółka pozyska dobrych fachowców, w tym takich, którzy do tej pory nie byli zainteresowani współpracą z administracją oraz nawiąże efektywną współpracę z renomowanymi twórcami oprogramowania.

"Tworzenie aplikacji teleinformatycznej, o czym w administracji często zapominano, nie polega na zakupie dużej ilości drogich komputerów, wymaga natomiast ścisłej współpracy z przyszłymi użytkownikami, w naszym przypadku z administracją skarbową, już na etapie projektowania" – dodał prezes Kociński.

Powołanie spółki było możliwe na podstawie przyjętej przez Sejm ustawy o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji działalności organów administracji podatkowej, służby celnej i kontroli skarbowej. Ustawa weszła w życie 11 czerwca br. Nowa spółka skarbu państwa funkcjonować będzie pod nazwą Aplikacje Krytyczne Spółka z o. o., jej kapitał założycielski wynosi 20 mln zł. Na stanowisko przewodniczącego Rady Nadzorczej powołany został wiceminister finansów pan Leszek Skiba.

Skład Zarządu Spółki:

Piotr Kociński – Prezes Zarządu

Krzysztof Dyki – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Krzysztof Komorowski – Członek Zarządu

Skład Rady Nadzorczej Spółki:

Leszek Skiba – Przewodniczący Rady Nadzorczej, podsekretarz stanu w MF

Agnieszka Kucharska- dyrektor Departamentu Informatyzacji w MF

Tomasz Tratkiewicz- dyrektor Departamentu Podatku od Towarów i Usług w MF

Joanna Dadacz­- dyrektor Departamentu Rachunkowości w MF

Paweł Dobrowolski – ekonomista i konsultant

«Powrót