«Powrót

Budżet 2018 – prospołeczny i prorozwojowy

Budżet 2018 – prospołeczny i prorozwojowy

Budżet 2018 – prospołeczny i prorozwojowy

Napis na granatowym tle „Sejm przyjął budżet na 2018 r.
 • Sejm przyjął ustawę budżetową na rok 2018.
 • Przewiduje ona m.in. wzrost PKB o 3,8 proc., inflację na poziomie 2,3 proc. oraz deficyt nieprzekraczający 41,5 mld zł.
 • Bezpieczne finansowanie wszystkich wydatków państwa będzie możliwe dzięki dalszemu uszczelnianiu systemu podatkowego.
 • Budżet gwarantuje realizację programów socjalnych (np. Rodzina 500+) oraz dalszy rozwój gospodarczy.

„Budżet na rok 2018 to budżet wymagający i ambitny, ale przede wszystkim oparty na idei solidarności społecznej. Podjęte pod kierownictwem premiera Mateusza Morawieckiego działania odbudowujące dochody podatkowe i uszczelniające system podatkowy dają gwarancję bezpiecznej realizacji wszystkich programów prospołecznych i prorozwojowych rządu. Czujemy się zobowiązani do poprawy sytuacji ekonomicznej polskich rodzin i równocześnie wspieramy dalszy wzrost gospodarki"– powiedziała minister finansów prof. Teresa Czerwińska.

Budżet na rok 2018 zakłada, że dochody państwa w przyszłym roku wyniosą 355,7 mld zł, a wydatki nie będą wyższe niż 397,2 mld zł. W efekcie deficyt ma nie przekroczyć 41,5 mld zł. Ustawa budżetowa przewiduje również wzrost PKB o 3,8 proc. i 2,3 proc. inflację, a także nominalny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 6,3 proc. i spożycia prywatnego o 5,9 proc. oraz spadek bezrobocia do 6,4 proc.

W budżecie zagwarantowano środki m.in. na cele społeczne

Po stronie wydatkowej budżetu państwa zabezpieczono środki zarówno na kontynuację dotychczasowych, priorytetowych działań rządu, jak również na realizację nowych zadań. Zapewniono m.in. kontynuację finansowania programu "Rodzina 500 plus" i rewaloryzacji emerytur i rent z 2017 roku. Uwzględniono także m.in. skutki wynikające z:

 • obniżenia wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn;
 • waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2018 r. na poziomie 102,7 proc.;
 • wzrostu wydatków przeznaczanych na finansowanie potrzeb obronnych Polski;
 • kontynuacji zadań restrukturyzacyjnych w sektorze górnictwa węgla kamiennego;
 • dofinansowania do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych dla osób, które ukończyły 75. rok życia,
 • finansowania zadań w obszarze mieszkalnictwa, w tym pakietu „Mieszkanie Plus";
 • finansowania Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020;
 • dalsze podwyższenie tzw. kwoty wolnej.

Zgodnie z harmonogramem prac nad budżetem 11 stycznia ustawa ma zostać przekazana do Senatu, który do 21 stycznia powinien zgłosić ewentualne poprawki.

«Powrót