«Powrót

Dynamika dochodów budżetu państwa z CIT

Dynamika dochodów budżetu państwa z CIT

Dynamika dochodów budżetu państwa z CIT

W grudniu 2015 r. Ministerstwo Finansów (MF) oznajmiło, że jednym z priorytetów na 2016 rok będzie badanie cen transferowych, zapraszając jednocześnie podatników do ewentualnego złożenia korekt za poprzednie lata. Jednocześnie MF zapowiedziało działania kontrolne w II kwartale 2016, skoncentrowane na podmiotach, które pomimo znacznych obrotów w ostatnich latach nie zapłaciły w ogóle podatku CIT.

Dochody podatkowe z tytułu CIT wyniosły w styczniu 2016 2,434 mld zł, tj. były wyższe o 250 mln zł od spodziewanych. Wstępne szacunki wskazują, że w lutym wyniosą one ok. 2,08 mld zł, czyli będą wyższe od pierwotnie zakładanych o ok. 150 mln zł. Wpływy te są efektem dobrej koniunktury gospodarczej, ale także poprawy dobrowolnego wypełniania zobowiązań podatkowych oraz złożonych korekt.

„Wyniki stycznia i lutego to pozytywny znak, ale rok dopiero się zaczyna, większość działań jeszcze przed nami. Działanie tych podatników, którzy złożyli korektę zeznania, będzie dobrym przykładem dla kolejnych" – ocenia minister finansów Paweł Szałamacha.

«Powrót