«Powrót

ECOFIN o przeciwdziałaniu unikania opodatkowania i budżecie UE

ECOFIN o przeciwdziałaniu unikania opodatkowania i budżecie UE

ECOFIN o przeciwdziałaniu unikania opodatkowania i budżecie UE

Wiceminister finansów Piotr Nowak podczas jednej z rozmów w czasie spotkania Rady UE ds. Ekonomicznych i Finansowych (ECOFIN)
  • Unijni ministrowie ds. finansów dyskutowali o zmianie dyrektywy ws. przeciwdziałania unikaniu opodatkowania.
  • Rada przyjęła rekomendacje ws. udzielenia KE absolutorium z wykonania budżetu UE na 2015 r.

Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania oraz budżet UE to główne tematy spotkania Rady UE ds. Ekonomicznych i Finansowych (ECOFIN), które odbyło się 21 lutego 2017 r. z udziałem wiceministra finansów Piotra Nowaka.

Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania

Ministrowie najwięcej uwagi poświęcili projektowi dotyczącemu zmiany dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praktykom unikania opodatkowania, w zakresie rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych dotyczących państw trzecich (tzw. ATAD2, ang. Anti Tax Avoidance Directive). Rozmowy doprowadziły do kompromisu w kwestii terminu implementacji oraz zastosowania odstępstw od stosowania reguł, z jednoczesną obligatoryjnością raportowania o skutkach ich obowiązywania. W efekcie na spotkaniu przyjęto tzw. podejście ogólne Rady. Polska od początku prac popierała inicjatywę KE oraz zaakceptowała uzgodniony kompromis.

Wykonanie budżetu UE na 2015 r.

Podczas posiedzenia Rada przyjęła rekomendacje w sprawie udzielenia KE absolutorium z wykonania budżetu UE na 2015 r. Zostały one przygotowane na bazie raportu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Polska poparła rekomendacje i zwróciła uwagę na kolejny rok spadku poziomu błędów oraz usprawnienia w celu ich ograniczenia.

Wytyczne do budżetu UE na 2018 r.

Na spotkaniu zaakceptowano również konkluzje dotyczące wytycznych do budżetu UE na 2018 r. Proces budżetowy ma doprowadzić do zapewnienia wystarczających środków na refundację wydatków projektów polityki spójności i rozwoju obszarów wiejskich, jak i zapewnienie środków na nowe wyzwania (migracje, bezpieczeństwo). Wytyczne zostaną przedstawione Parlamentowi Europejskiemu, Komisji Europejskiej oraz innym instytucjom.

Pozostałe ustalenia

Ministrowie wysłuchali informacji o stanie prac odnośnie do realizacji konkluzji z listopada 2016 r. w sprawie kryteriów i procesu dotyczących ustanowienia europejskiej listy jurysdykcji niewspółpracujących dla celów podatkowych. Rada ECOFIN udzieliła także mandatu Komitetowi Ekonomiczno-Finansowemu do przygotowania stanowiska UE na spotkanie G20 na szczeblu ministrów finansów i prezesów banków centralnych, które odbędzie się w dniach 17-18 marca 2017 r. w Baden-Baden.

«Powrót