«Powrót

Filip Świtała wiceministrem finansów

Filip Świtała wiceministrem finansów

Filip Świtała wiceministrem finansów

Uśmiechnięta Minister Teresa Czerwińska wraz z nowym podsekretarzem stanu Filipem Świtałą trzymającym w dłoniach akt powołania.

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki powołał z dniem 24 września 2018 r. Filipa Świtałę na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów.

Filip Świtała, od lutego 2017 r. dyrektor Departamentu Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów, specjalizuje się w podatkach bezpośrednich i międzynarodowych. Doświadczenie zawodowe zdobył w firmach konsultingowych i Komisji Europejskiej. Zajmował się tam m.in. zagadnieniami związanymi z podatkami dochodowymi i majątkowymi oraz przygotowywał zalecenia dla Polski w sprawie poprawy systemu podatkowego w ramach koordynacji polityki makroekonomicznej (tzw. semestr europejski).

Współautor komentarza do ustawy o CIT (wyd. LexisNexis, 2007 i 2009), autor komentarzy do wyroków Trybunału Sprawiedliwości (wyd. Wolters Kluwer, 2014) oraz wielu publikacji o tematyce podatkowej.

«Powrót