«Powrót

Fitch zmienia metodologię przyznawania ocen ratingowych

Fitch zmienia metodologię przyznawania ocen ratingowych

Fitch zmienia metodologię przyznawania ocen ratingowych

Agencja ratingowa Fitch Ratings zmieniła wewnętrzne regulacje dotyczące przyznawania ocen wiarygodności kredytowej poszczególnym emitentom papierów wartościowych. Wprowadzone zmiany dotyczą m.in.:

  • przyznawania oceny ratingowej dla krótkoterminowych zobowiązań w walucie krajowej (dotychczas agencja publikowała jedynie rating dla długoterminowych zobowiązań w walucie krajowej, odtąd Fitch będzie przyznawał Polsce także rating krótkoterminowy w walucie krajowej),
  • ujednolicenia ocen ratingowych dla długoterminowych zobowiązań w walucie krajowej i zagranicznej (dotychczas te dwie oceny mogły się od siebie różnić, odtąd powinny być na takim samym poziomie).

22 lipca 2016 r. Fitch ogłosił, że opisane zmiany spowodują korektę ratingu Polski. W wyniku ujednolicenia ocen długoterminowych zobowiązań w walucie krajowej i zagranicznej dotychczasowa ocena ratingowa Polski dla długoterminowych zobowiązań w walucie krajowej została zmieniona z A na A-. Agencja przyznała również Polsce po raz pierwszy krótkoterminowy rating w walucie krajowej na poziomie F1 (o jeden poziom wyżej do analogicznego ratingu krótkoterminowego w walucie zagranicznej).

Powyższe zmiany mają wyłącznie techniczny charakter. Wynikają z okresowego przeglądu metodologii stosowanej przez agencję Fitch i nie wynikają z fundamentalnej oceny wiarygodności kredytowej Polski. Dostosowania poziomu ratingu dla zobowiązań w walucie krajowej i walutach obcych dotyczą szeregu emitentów z kategorii tzw. „Sovereign".

Skala ocen przyznawanych przez Fitch pozostaje niezmienna, podobnie jak planowane terminy publikacji kolejnych ocen wiarygodności kredytowej Polski.

Komunikat w angielskiej wersji językowej (press release in EN version)
 

«Powrót