«Powrót

III Forum Cen Transferowych

III Forum Cen Transferowych

III Forum Cen Transferowych

III Forum Cen Transferowych

  • Zastosowanie metod weryfikacji cen transferowych dla różnych rodzajów transakcji to wybrany przez uczestników temat kolejnego, III Forum Cen Transferowych, które odbędzie się 11 września 2018 r. w Ministerstwie Finansów.
  • Zgłoszenie udziału prosimy przesyłać do 23 sierpnia, na e-mail: forum.tp@mf.gov.pl.

Formuła spotkania

Formuła III Forum przewiduje aktywny udział zaproszonych uczestników. Zaprezentowane i poddane pod dyskusję zostaną efekty prac dwóch grup roboczych, które zostały powołane podczas II Forum (dot. analiz porównawczych i opisów zgodności). 

Omówione zostanie również zagadnienie związane z metodami weryfikacji cen transferowych.

Dyskusja nad kluczowymi zagadnieniami dotyczącymi cen transferowych pomoże w opracowaniu rozwiązań, które będą uwzględniać zarówno interes finansów publicznych, jak też będą akceptowane przez uczestników rynku i stosowane w praktyce gospodarczej.

Jak wziąć udział w III Forum Cen Transferowych

Spotkanie odbędzie się 11 września br. w godzinach 10.00 -15.00, w sali 4440 w Ministerstwie Finansów (Warszawa, ul. Świętokrzyska 12).

Spotkanie ma charakter otwarty, a o udziale w nim decyduje kolejność zgłoszeń. Jeden podmiot może być reprezentowany maksymalnie przez 2 osoby. Z powodów organizacyjnych liczba uczestników Forum jest ograniczona, z uwzględnieniem jak najszerszej reprezentacji środowisk, które mogą być zainteresowane tematyką cen transferowych.

Zgłoszenie udziału prosimy przesyłać do 23 sierpnia br. na e-mail: forum.tp@mf.gov.pl.

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną oraz zamieszczenie w treści e-maila zawierającego zgłoszenie na Forum następującej formuły:

[1] Dla osób, które ZGŁASZAŁY swój udział w posiedzeniu roboczym Forum Cen Transferowych, które odbyło się 2 lipca 2018 r.:

Zgłaszam uczestnictwo w spotkaniu roboczym Forum Cen Transferowych w dniu 11 września 2018 r.

[2] Dla osób, które NIE ZGŁASZAŁY swojego udziału w posiedzeniu roboczym Forum Cen Transferowych, które odbyło się 2 lipca 2018 r.

Zgłaszam uczestnictwo w spotkaniu roboczym Forum Cen Transferowych w dniu 11 września 2018 r.

Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi przez Ministerstwo Finansów na potrzeby posiedzenia roboczego Forum Cen Transferowych w dniu 11 września 2018 r.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi przez Ministerstwo Finansów w przyszłości na potrzeby dalszych działań w ramach spotkań Forum Cen Transferowych. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych.

 

Agenda III Forum Cen Transferowych

«Powrót