«Powrót

KAS – nowoczesne rozwiązanie dla rozwoju kraju

KAS – nowoczesne rozwiązanie dla rozwoju kraju

KAS – nowoczesne rozwiązanie dla rozwoju kraju

Czerwone torebki na fotelach znajdujących się na sali konferencyjnej w MF a na nich napis KAS - Krajowa Administracja Skarbowa
  • KAS to poprawa efektywności wykrywania oszustw podatkowych.
  • Wsparcie Szefa Biura Banku Światowego w Warszawie w procesie rozwijania KAS.
  • Szef KAS przedstawił główne założenia reformy.

22 lutego br. w Ministerstwie Finansów odbyła się konferencja naukowa, poświęcona Krajowej Administracji Skarbowej pt. „Krajowa Administracja Skarbowa – nowoczesne rozwiązanie dla rozwoju kraju". Konferencja organizowana była w partnerstwie z Bankiem Światowym.

Minister Banaś – w centralnej części zdjęcia – wraz z pozostałym prelegentami podczas konferencji naukowej ws. KAS

Na zaproszenie sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Mariana Banasia w konferencji udział wzięli eksperci Banku Światowego, przedstawiciele administracji zagranicznych, w których funkcjonuje model zintegrowanej administracji skarbowej, przedstawiciele świata nauki i biznesu oraz przedstawiciele administracji publicznej.

W plenarnej części konferencji minister Banaś przedstawił główne założenia Krajowej Administracji Skarbowej. „Wszyscy jesteśmy podatnikami, dlatego też ta reforma dotyczy nas wszystkich. Krajowa Administracja Skarbowa to będzie sprawnie działająca, zintegrowana administracja, która poprawi efektywność wykrywania oszustw podatkowych" – powiedział minister Banaś. 

Swoje wsparcie w procesie rozwijania Krajowej Administracji Skarbowej zadeklarował Szef Biura Banku Światowego w Warszawie Carlos Pinerua. „Naszym zadaniem jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniem innych państw" – powiedział Carlos Pinerua.

Przedstawiciele administracji publicznej z Węgier, Holandii oraz Hiszpanii przedstawili doświadczenia i spostrzeżenia związane z działalnością administracji skarbowych w tych krajach.

W części panelowej konferencji dyskutowano o Krajowej Administracji Skarbowej jako o nowym modelu poboru danin publicznych i nowych rozwiązaniach, wdrożonych reformą, omawiano także zagadnienia luki podatkowej i instrumentów jej zwalczania w Polsce oraz na przykładzie innych krajów.

„Wnioski jakie wypłyną z tej konferencji będą dla nas bezcennym źródłem wiedzy z którego skorzystamy rozwijając Krajową Administrację Skarbową w Polsce" – powiedział minister Banaś.

«Powrót