«Powrót

KAS rozbiła grupę przestępczą, która chciała wyłudzić 140 mln zł

KAS rozbiła grupę przestępczą, która chciała wyłudzić 140 mln zł

KAS rozbiła grupę przestępczą, która chciała wyłudzić 140 mln zł

Zdjęcie przedstawia fragment samochodu Służby Celno-Skarbowej i dwóch funkcjonariuszy stojących tyłem. Widać również rękę innej osoby.
  • Zorganizowana grupa przestępcza została rozbita przez funkcjonariuszy i pracowników KAS z Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu.
  • Przestępcy działali w obszarze obrotu m.in. artykułami spożywczymi.
  • Śledztwo KAS było prowadzone pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie.


Prowadzone przez funkcjonariuszy i pracowników Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu czynności operacyjno-procesowe pozwoliły na rozpracowanie zorganizowanej grupy przestępczej, trudniącej się wyłudzeniami zwrotu podatku VAT (tzw. karuzele podatkowe).

Ręce dwóch osób. Jedna zakłada drugiej kajdanki.

Przestępczy mechanizm polegał na wielokrotnym obrocie tymi samymi towarami na podstawie faktur, które nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, a miały na celu stworzenie pozorów legalnego obrotu towarami pomiędzy podmiotami. Grupa działała na terenie województw: mazowieckiego, małopolskiego i śląskiego. W przestępczą działalność zaangażowane były także podmioty z Czech i Niemiec. Mechanizm oszustwa polegał na wprowadzeniu na polski rynek podmiotu, tzw. „znikającego podatnika" oraz „brokera", na którego dokumentowane były fikcyjne nabycia i dostawy towarów. Podmiot działających w Czechach, pełniący rolę „bufora" deklarował wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów od podmiotu polskiego, a następnie dostawy były kierowane do kolejnego „bufora" mającego siedzibę na terenie Niemiec Nabywca w ramach transakcji trójstronnych deklarował sprzedaż towarów do Polski do „znikającego podatnika", który z kolei był dostawcą „brokera". „Znikający podatnik" nie odprowadzał do Skarbu Państwa podatku VAT wykazywanego na fakturach, który rozliczany był przez kolejne podmioty uczestniczące w łańcuchu dostaw.

Fikcyjne faktury dokumentujące rzekome dostawy wewnątrzwspólnotowe miały posłużyć do wyłudzenia nienależnych zwrotów podatku VAT w kwocie ponad 140 mln zł. Przedmiotem obrotu były głównie artykuły spożywcze (np. kawa, słodycze) oraz dobra szybkozbywalne (wymienne ostrza do maszynek do golenia).

W wyniku działań podjętych przez podkarpacką i mazowiecką KAS kwota 140 mln złotych została zabezpieczona.

Funkcjonariusze Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego przerwali przestępczy proceder dokonując zatrzymań i przeszukań na terenie Częstochowy, Grodziska Mazowieckiego i Krakowa. Wsparcia funkcjonariuszom Podkarpackiego UCS udzielili funkcjonariusze Małopolskiego i Świętokrzyskiego UCS.

Zatrzymano i doprowadzono do Prokuratury Regionalnej w Warszawie trzy osoby. Zabezpieczono także dokumenty, nośniki danych oraz komputery.

Prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty popełnienia szeregu przestępstw skarbowych oraz oszustwa i poświadczenia nieprawdy. Jedna osoba usłyszała zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

Jak powiedział mł. insp. Waldemar Chaba, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie: „Konsolidacja administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej w ramach Krajowej Administracji Skarbowej pozwala nam na skuteczniejsze działania w zwalczaniu przestępczości gospodarczej. Rozbicie tej grupy wyłudzającej VAT jest kolejnym widocznym sukcesem nowej służby".

Na wniosek Prokuratury Regionalnej w Warszawie, Sąd Rejonowy w Warszawie zastosował wobec 3 osób tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy.

Powyższe przestępstwa zagrożone są karą 10 lat pozbawienia wolności.

 

«Powrót