«Powrót

Kongres 590 i nowa Ordynacja podatkowa – ewolucja dotychczasowych rozwiązań czy rewolucja

Kongres 590 i nowa Ordynacja podatkowa – ewolucja dotychczasowych rozwiązań czy rewolucja

Kongres 590 i nowa Ordynacja podatkowa – ewolucja dotychczasowych rozwiązań czy rewolucja

  • Podczas panelu dyskusyjnego na temat nowej Ordynacji podatkowej debatowano o jej założeniach i nowych rozwiązaniach.
  • W debacie uczestniczyli eksperci w dziedzinie systemu podatkowego, m. in. dyrektor Departamentu Systemu Podatkowego w MF Filip Świtała oraz przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego prof. Leonard Etel.
  • Panel rozpoczął blok dyskusyjny pt. „System podatkowy", którego gospodarzem jest Ministerstwo Finansów.

„Obowiązująca od 20 lat Ordynacja podatkowa była już wielokrotnie nowelizowana. Teraz czas na jej zmianę" – powiedział dyrektor Świtała podczas dyskusji, która odbyła się 17 listopada 2017 r. w ramach gospodarczego Kongresu 590 w Rzeszowie. „Stara ordynacja po prostu się zużyła. Potrzebujemy nowej i to jak najszybciej" – potwierdził prof. Leonard Etel.

Co nowego w nowej Ordynacji podatkowej

Jak zauważył Filip Świtała, potrzeba skodyfikowania ogólnego prawa podatkowego wynika z ewolucji prawa oraz z coraz bardziej skomplikowanych i złożonych zjawisk gospodarczych i społecznych.

Całkowicie nowe regulacje można podzielić na dwie grupy: instytucje, których nie ma w Ordynacji podatkowej z 1997 r. oraz takie, które co prawda w niej występują, ale w projekcie zostały całkowicie przebudowane. 

Najważniejsze z tych instytucji to:

  • zasady ogólne prawa podatkowego, otwarty katalog praw i obowiązków podatnika, reprezentacja w prawie podatkowym,
  • informacje i wsparcie dla podatnika, uznanie terminu materialnoprawnego za zachowany, umorzenie podatku, mediacje, umowa podatkowa,
  • środki zwalczania przewlekłości postępowania, postępowanie uproszczone i reprezentatywne, możliwość rezygnacji z odwołania od decyzji,
  • zakaz orzekania na niekorzyść podatnika przez organ pierwszej instancji, procedura konsultacyjna, umowa o współdziałanie oraz
  • ustalanie wartości rzeczy czy procedura odtwarzania akt. 

Na szczególną uwagę zasługuje propozycja wprowadzenia przepisów, które regulują możliwość załatwiania spraw podatkowych przy współdziałaniu podatnika i organu podatkowego.

Również obowiązujące już w Ordynacji podatkowej instytucje zostały mocno przebudowane. Najważniejsze z nich dotyczą m.in.: ogólnej systematyki nowego aktu normatywnego, jego zakresu przedmiotowego, solidarności w prawie podatkowym, środków komunikacji elektronicznej, przedawnienia wymiaru i poboru zobowiązań, nadpłaty, kary porządkowej czy urzędowych interpretacji prawa podatkowego.

Co już wprowadzono

Dzięki przyjęciu przez Radę Ministrów w październiku 2015 r. kierunkowych założeń nowej Ordynacji podatkowej, przygotowanych przez Komisję Kodyfikacyjną Ogólnego Prawa Podatkowego, niektóre regulacje już weszły w życie.

Przykładem może być klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. W założeniu ma ograniczać możliwości tzw. agresywnego planowania podatkowego oraz przynieść wzrost wpływów budżetowych. W ramach reformy Krajowej Administracji Skarbowej zrealizowano też popierany przez Komisję Kodyfikacyjną pomysł stworzenia dwóch rodzajów kontroli podatkowej – uregulowanej w ordynacji dla „normalnych" podatników i speckontroli dla przestępców podatkowych, określonej w odrębnym akcie.

«Powrót