«Powrót

Kongres 590. Przejrzystość i przewidywalność polityki podatkowej do 2020 r.

Kongres 590. Przejrzystość i przewidywalność polityki podatkowej do 2020 r.

Kongres 590. Przejrzystość i przewidywalność polityki podatkowej do 2020 r.

  • Przejrzystość i sprawiedliwość systemu podatkowego to temat kolejnego bloku dyskusyjnego na gospodarczym Kongresie 590 w Rzeszowie 17 listopada 2017 r.
  • Dyskutowano o znalezieniu skutecznych sposobów na dalsze uszczelnienie polityki podatkowej oraz przeciwdziałanie rajom podatkowym.

W panelu uczestniczyli dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych Maciej Żukowski, dyrektor Departamentu Systemu Podatkowego Filip Świtała, dyrektor naukowy ds. polityki fiskalnej CASE Grzegorz Poniatowski, partner zarządzający w Dziale Doradztwa Podatkowego Crido Taxand Roman Namysłowski oraz doradca podatkowy, partner Martini&Co. Jerzy Martini.

 Sprawiedliwość a efektywność systemu podatkowego

„Sprawiedliwość w systemie podatkowym oczywiście jest ważna, ale bardzo istotna jest też kwestia efektywności"powiedział dyrektor Żukowski. Wyraźnie podkreślił, że to, co zostało postanowione, powinno zostać wyegzekwowane, a

przepisy podatkowe nie funkcjonują w oderwaniu od rzeczywistości gospodarczej, która charakteryzuje się coraz większą złożonością procesów gospodarczych. Nie należy zatem oczekiwać, że dążenie do uproszczenia systemu podatkowego będzie oznaczać zmniejszenie ilości przepisów prawa podatkowego i objętości ustaw podatkowych. Chodzi raczej o dążenie do takiego konstruowania przepisów, aby ich adresaci łatwiej się w nich poruszali.

 Po uszczelnieniu systemu, który daje szanse równej konkurencji przedsiębiorcom, należy rozpocząć konsultacje społeczne dotyczące zmian, dotyczących stworzenia systemu zachęt podatkowych do ściągnięcia inwestycji i własności intelektualnej do Polski – wskazał dyrektor Żukowski.

 Prace nad uspójnieniem systemu podatkowego

„W 2018 r. przygotujemy koncepcje uspójnienia systemu podatkowego. Planujemy zbudowanie modelu opierającego się na prostym podatku dla osób fizycznych i firm. To będzie proces, którego nie będzie można szybko wdrożyć, ponieważ trzeba pamiętać, że Polska wciąż jest importerem kapitału" ­– przypomniał dyrektor Filip Świtała.

 Przeciwdziałanie rajom podatkowym

Jak dodał Filip Świtała, działalność rajów podatkowych zaburza zasady konkurencji i pozbawia państwo należnych wpływów budżetowych. Wymusza tym samym zwiększanie obciążeń podatkowych nakładanych na własnych obywateli i przedsiębiorstwa.

W ramach przeciwdziałania rajom podatkowym są podejmowane liczne działania, które ograniczają negatywne skutki nieuczciwej konkurencji podatkowej. To m.in.: zmiany w przepisach o dokumentacji cen transferowych i wprowadzenie regulacji dotyczących kontrolowanych spółek zagranicznych (CFC).

Również Komisja Europejska (KE) prowadzi prace nad rozwiązaniem problemu z rajami podatkowymi.

„Z naszej perspektywy widzimy wartość dobrego kontaktu technicznego z KE. Oczywiście istnieją pewne rozbieżności, ale mamy możliwość prowadzenia naszej własnej polityki"– ocenił dyrektor Świtała.

«Powrót