«Powrót

Konkurs Asy rynku finansowego rozstrzygnięty

Konkurs Asy rynku finansowego rozstrzygnięty

Konkurs Asy rynku finansowego rozstrzygnięty

Grafika z napisem
  • Studenci i absolwenci kierunków prawniczych i ekonomicznych przedstawili w konkursie swoje pomysły na zmiany w regulacjach dotyczących polskiego rynku finansowego.
  • Laureaci odbędą płatny staż w Ministerstwie Finansów i będą uczestniczyć w pracach nad regulacjami rynku finansowego.

19 lipca 2017 r. rozstrzygnięto konkurs Asy rynku finansowego. Komisja konkursowa wyłoniła dwóch laureatów, którym zostaną zaproponowane płatne staże w Ministerstwie Finansów w Departamencie Rozwoju Rynku Finansowego.

Konkurs był formą kampanii informacyjnej wśród studentów i absolwentów nt. bieżących problemów i wyzwań związanych z polskim rynkiem finansowym oraz jego znaczeniem dla rozwoju gospodarczego kraju. Uczestnicy przedstawili swoje prace nt. „Co trzeba zmienić w regulacjach, by polski rynek finansowy stał się europejskim liderem?"

Zwycięzcy odbędą płatny staż w Ministerstwie Finansów i będą uczestniczyć w pracach nad regulacjami rynku finansowego oraz w organizowanych przez MF kursach i szkoleniach.

Laureaci konkursu:

  • Łukasz Kwiatek z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
  • Filip Ozimek z UMCS w Lublinie
     
«Powrót