«Powrót

Korzystne dla Polski zmiany w kontaktach gospodarczych z Chinami

Korzystne dla Polski zmiany w kontaktach gospodarczych z Chinami

Korzystne dla Polski zmiany w kontaktach gospodarczych z Chinami

Minister Paweł Szałamacha wymienia uścisk dłoni z prezesem Państwowego Urzędu Podatkowego Jun Wang po podpisaniu porozumienia na tle flag Polski oraz Chin.

Wzrost konkurencyjności polskich linii lotniczych oraz możliwość rozwoju połączeń lotniczych między Polską a Chinami ma przynieść umowa między oboma krajami, dotycząca wzajemnych zwolnień z podatku VAT w transporcie lotniczym. Porozumienie podpisali 20 czerwca 2016 r. minister finansów Paweł Szałamacha oraz prezes Państwowego Urzędu Podatkowego Jun Wang. Umowa zacznie obowiązywać już 1 lipca 2016 r.

Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie wzajemnego zwolnienia usług międzynarodowego transportu lotniczego z opodatkowania podatkiem od wartości dodanej lub podatkiem o podobnym charakterze ministrowie podpisali podczas rozmów polsko-chińskich, które odbyły się 20 czerwca 2016 r. z udziałem przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpinga oraz prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Szef resortu finansów uczestniczył również w uroczystości powitania chińskiej delegacji.

Umowa ma zapobiec niekorzystnym i dyskryminacyjnym zasadom naliczania VAT w Chinach od transportu lotniczego. Przewoźnicy lotniczy, w tym polscy, którzy świadczą usługi międzynarodowego przewozu lotniczego w Chinach, płacą podatek VAT w wysokości 11%, podczas gdy takie usługi świadczone na terytorium Polski przez przewoźników zagranicznych (a zatem potencjalnie również chińskich) są niepodatkowane (0 proc. stawka VAT). Zawarcie umowy spowoduje zatem wyrównanie warunków działalności podmiotów, które oferują usługi międzynarodowego transportu lotniczego do i z Chin. Dzięki temu wzrośnie konkurencyjność polskich linii lotniczych oraz możliwości rozszerzenia siatki połączeń lotniczych między Polską a Chinami. Wpłynie to także korzystnie na poziom możliwej do osiągnięcia wymiany handlowej. Umowa wejdzie w życie 1 lipca 2016 r.

W uroczystości podpisywania umów, w obecności głów państw, wziął również udział wiceminister finansów, szef Służby Celnej Marian Banaś, który podpisał Memorandum o współpracy w zakresie ułatwień odpraw celnych pomiędzy Służbą Celną Rzeczypospolitej Polskiej a Generalną Administracją Celną Chińskiej Republiki Ludowej. Z chińskiej strony sygnatariuszem memorandum jest szef chińskiej administracji celnej Yu Guangzhou.

Zawarcie memorandum potwierdza rosnące zapotrzebowanie na wzmocnioną współpracę celną, związaną ze zwiększającą się wymianę handlową między Polską i Chinami. To także wyraz zaangażowania obydwu administracji celnych we współpracę w oparciu o międzynarodowe standardy i dobre praktyki, ze szczególnym uwzględnieniem wzajemnego uznawania kontroli, świadczenia pomocy administracyjnej oraz dzielenia się informacją.

***

Spotkanie ministra Szałamachy z prezesem Bank of China

20 czerwca 2016 r. minister Paweł Szałamacha spotkał się także z prezesem Bank of China Guoli Tian. Rozmowy dotyczyły bieżącej sytuacji rynkowej i współpracy gospodarczej pomiędzy Polską a Chinami. Podkreślono rolę Polski jako kraju założycielskiego w Azjatyckim Banku Inwestycji Infrastrukturalnych (AIIB). Dyskutowano także o możliwości zacieśnienia szeroko rozumianej współpracy między Ministerstwem Finansów a Bank of China. Po spotkaniu minister Szałamacha oraz prezes Bank of China podpisali porozumienie o współpracy obu instytucji.

Paweł Szałamacha oraz Guoli Tian podpisują porozumienie o współpracy, 20 czerwca 2016 r.

«Powrót