«Powrót

Międzynarodowe seminarium w sferze walki z praniem pieniędzy i korupcji

Międzynarodowe seminarium w sferze walki z praniem pieniędzy i korupcji

Międzynarodowe seminarium w sferze walki z praniem pieniędzy i korupcji

1-3 czerwca br. w Odessie (Ukraina) Wiesław Jasiński, Generalny Inspektor Informacji Finansowej na zaproszenie Pana Igora Cherkasky, Szefa Ukraińskiej Jednostki Analityki Finansowej wziął udział w międzynarodowym seminarium poświęconemu współpracy w sferze walki z praniem pieniędzy i korupcji, organizowanym przy współpracy z OBWE.

Minister Jasiński w asyście Konsula Generalnego RP w Odessie Dariusza Szewczyka składa kwiaty przy tablicy poświęconej pamięci Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Minister Jasiński podzielił się z przedstawicielami organów administracji Ukrainy, szefów służb do walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, korupcją oraz policyjnych polskim doświadczeniem w walce z tego rodzaju przestępstwami oraz wymienił uwagi na temat działań międzynarodowych, m.in. w obszarze ścigania tego typu przestępstw, popełnianych przez osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne.

Podczas dwudniowego spotkania Minister Jasiński podsumował także w rozmowach dwustronnych z partnerami ukraińskimi efekty dotychczasowej współpracy z Ukraińską Jednostką Analityki Finansowej, m.in. w zakresie pomocy technicznej udzielonej w ubiegłym roku przez Polskę w obszarze walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu oraz omówił plany przyszłych działań, których realizacja przewidziana jest w drugiej połowie bieżącego roku.

3 czerwca 2016 r. Minister Jasiński w asyście Konsula Generalnego RP w Odessie Dariusza Szewczyka złożył uroczyście kwiaty przy tablicy poświęconej pamięci Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

«Powrót