«Powrót

Minister Teresa Czerwińska i wiceminister Wiesław Janczyk w Radzie Dialogu Społecznego

Minister Teresa Czerwińska i wiceminister Wiesław Janczyk w Radzie Dialogu Społecznego

Minister Teresa Czerwińska i wiceminister Wiesław Janczyk w Radzie Dialogu Społecznego

  • 7 lutego 2018 r. prezydent RP Andrzej Duda na wniosek Prezesa Rady Ministrów powołał w skład Rady Dialogu Społecznego (RDS) minister finansów, prof. Teresę Czerwińska oraz wiceministra finansów Wiesława Janczyka.
  • Zadaniem RDS jest m.in. pobudzanie rozwoju gospodarczego i zwiększanie zamożności społeczeństwa.

W skład Rady weszli również:

minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński,

minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński,

oraz minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Prezydent Andrzej Duda przypomniał, że nominacje do RDS mają związek z rekonstrukcją rządu. Zaznaczył także, że Rada Dialogu Społecznego zajęła się wieloma sprawami ważnymi dla polskiego państwa, a związanymi z pobudzeniem rozwoju gospodarczego i zwiększeniem zamożności polskiego społeczeństwa.

Kto wchodzi w skład RDS

W Radzie Dialogu Społecznego zasiadają przedstawiciele pracodawców, związkowców i rządu oraz Prezydenta RP, Prezesa NBP i GUS. Przewodniczący RDS co roku się zmieniają; na przemian są to reprezentanci związków, pracodawców i rządu. Obecnie przewodniczącą RDS jest szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

«Powrót