«Powrót

Mirosław Barszcz doradcą w Ministerstwie Finansów

Mirosław Barszcz doradcą w Ministerstwie Finansów

Mirosław Barszcz doradcą w Ministerstwie Finansów

Mirosław Barszcz od 7 listopada 2016 r. pełni funkcję doradcy społecznego w Ministerstwie Finansów. Będzie doradzał w zakresie reorganizacji pracy w urzędzie. Funkcję doradcy społecznego będzie łączył z funkcją Prezesa BGK Nieruchomości.

Do najważniejszych zadań Mirosława Barszcza będzie należało doradztwo w zakresie:

  • zaplanowania docelowej struktury ministerstwa,
  • podniesienia sprawności działania urzędu,
  • rozwiązań i rekomendacji dotyczących poprawy ściągalności podatków

Mirosław Barszcz w latach 2005-06 pełnił funkcję wiceministra finansów odpowiedzialnego za prawo podatkowe. W 2007 roku był ministrem budownictwa.

 

«Powrót