«Powrót

Najlepsze raporty roczne spółek nagrodzone w konkursie

Najlepsze raporty roczne spółek nagrodzone w konkursie

Najlepsze raporty roczne spółek nagrodzone w konkursie

Wiceminister finansów Wiesław Janczyk (z prawej) podczas gali finałowej XII edycji konkursu The Best Annual Report 2016 na GPW w Warszawie
  • W konkursie The Best Annual Report 2016 nagrodzono najlepsze skonsolidowane raporty roczne sporządzone wg MSSF/MSR.
  • Podczas gali finałowej na GPW w Warszawie wiceminister finansów Wiesław Janczyk wręczył nagrody specjalne The Best of the Best.

19 października 2017 r. wiceminister finansów Wiesław Janczyk wziął udział w gali finałowej XII edycji konkursu The Best Annual Report 2016., która odbyła się w auli Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W konkursie nagradzane są najlepsze skonsolidowane raporty roczne spółek sporządzone wg MSSF/MSR.

Wiceminister Janczyk pogratulował sukcesu wszystkim finalistom oraz wręczył nagrody specjalne The Best of the Best dla spółek, których raporty w ciągu ostatnich lat trzy razy zostały uznane za najlepsze w konkursie The Best Annual Report.

Wiceminister Janczyk, jako przewodniczący Komisji Nadzoru Audytowego, podkreślił rosnącą jakość raportów zgłaszanych do konkursu. Zwrócił także uwagę na nowe wymagania dotyczące komitetów audytu, biegłych rewidentów, firm audytorskich oraz nadzoru publicznego, które wynikają z nowej ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Według Wiesława Janczyka przepisy te pozytywnie wpłyną na wzrost zaufania do polskiego rynku kapitałowego wśród inwestorów krajowych i zagranicznych.
 

«Powrót