«Powrót

Najnowsze prognozy Banku Światowego dla globalnej gospodarki

Najnowsze prognozy Banku Światowego dla globalnej gospodarki

Najnowsze prognozy Banku Światowego dla globalnej gospodarki

  • Eksperci Banku Światowego (BŚ) w najnowszym raporcie (Global Economic Prospects, January 2018) prognozują dalsze ożywienie w gospodarce światowej w następnych kilku latach.
  • Będą temu jednak towarzyszyć zagrożenia długookresowe związane z niską dynamiką produktywności i potencjalnego wzrostu.
  • BŚ podwyższył krótkookresową prognozę wzrostu PKB Polski.

Cykliczne ożywienie będzie także utrzymane w gospodarkach strefy euro, dzięki bodźcom ze strony polityki makroekonomicznej oraz wysokiemu popytowi w globalnej gospodarce. W dłuższym okresie wzrost PKB będzie ograniczony zmniejszającą się liczbą ludności w wieku produkcyjnym, a w gospodarkach peryferyjnych niedostateczną produktywnością i konkurencyjnością. W tym kontekście kluczowe znaczenie mają reformy strukturalne.

Wyższe prognozy dla Polski

W porównaniu z prognozą z lipca 2017 r. krótkookresowa prognoza wzrostu PKB Polski została podwyższona: na 2017 r. o 1,2 punktu procentowego (do poziomu 4,5%); na 2018 r. o 0,8 punktu procentowego (do poziomu 4%) oraz na 2019 r. o 0,3 punktu procentowego (do poziomu 3,5%).

Więcej informacji w raporcie Global Economic Prospects (link otwiera nowe okno w innym serwisie prowadzonym w języku angielskim)

«Powrót