«Powrót

Nie żyje Halina Wasilewska-Trenkner

Nie żyje Halina Wasilewska-Trenkner

Nie żyje Halina Wasilewska-Trenkner

Zdjęcie portretowe Pani Minister Haliny Wasilewskiej-Trenkner

Polskie środowisko ekonomiczne poniosło dużą stratę. 16 listopada 2017 r. zmarła wieloletnia wiceminister finansów (w 2001 r. także minister finansów) oraz członek Rady Polityki Pieniężnej dr Halina Wasilewska-Trenkner.

Od 1995 r. zatrudniona w Ministerstwie Finansów, gdzie zajmowała kolejne kluczowe stanowiska: podsekretarza stanu, odpowiedzialnego za przygotowanie i realizację budżetu państwa (do 2001 r.), ministra finansów (sierpień-październik 2001 r.) i ponownie podsekretarza stanu (lata 2001-2002). W sierpniu 2002 r. została powołana na stanowisko sekretarza stanu i równocześnie Pełnomocnika Rządu ds. Restrukturyzacji Finansów Publicznych.

W latach 2004-2010 była członkiem Rady Polityki Pieniężnej.

Halina Wasilewska-Trenkner została wyróżniona Nagrodą im. Andrzeja Bączkowskiego (2002 r.), odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

«Powrót