«Powrót

Nielegalna broń na celowniku KAS

Nielegalna broń na celowniku KAS

Nielegalna broń na celowniku KAS

Na zdjęciu ujawniona broń - m.in. karabin, zamek, pistolety, bagnety, amunicja
Na zdjęciu widoczny element uzbrojenia - część działka przeciwlotniczego systemu artyleryjskiego AK-630, kaliber 30 mm.
Na zdjęciu pistolet, magazynek, pociski i kabura
Na zdjęciu widoczne pociski - 9 szt.
Na zdjęciu widoczna broń długa, 3 szt.
Na zdjęciu widoczny obraz prześwietlenia RTG
Na zdjęciu pudła z łukami i kuszami
Na zdjęciu pudło z kuszami
  • Pistolety, karabiny, miotacze gazu obezwładniającego, a nawet część działka przeciwlotniczego systemu artyleryjskiego to broń ujawniona przez funkcjonariuszy KAS.
  • Militaria wykrywane są głównie w obrocie obsługiwanym przez firmy kurierskie.
  • Statystyki KAS wskazują na wzrost liczby ujawnień przemytu broni i amunicji.

W Polsce, broń i amunicję można posiadać na podstawie pozwolenia wydanego przez właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu, komendanta wojewódzkiego Policji. Funkcjonariusze KAS ujawniają nielegalne przesyłki broni i amunicji podczas kontroli granicznych jak również kontroli przesyłek kurierskich. Broń ujawniana przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej pochodzi głównie z krajów Ameryki Północnej, gdzie w wielu stanach nie jest wymagane pozwolenie i dostęp do niej jest praktycznie nieograniczony.

Działko przeciwlotnicze, karabiny i pistolety
Spektakularnym przykładem działań funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej było udaremnienie w kwietniu 2017 r., na przejściu granicznym w Dorohusku, próby przemytu elementu uzbrojenia - części działka przeciwlotniczego systemu artyleryjskiego AK-630, kaliber 30 mm. Działko z zamkiem przewożone było samochodem dostawczym. Broń została zgłoszona jako element hydrauliczny, była ukryta w wymienniku ciepła.

Najnowszy przykład to weekendowe ujawnienie próby przemytu pistoletu EKOL MAJOR 9 mm P.A.K. oraz 9 sztuk amunicji kalibru 9 mm, 5 sztuk amunicji myśliwskiej oraz 495 sztuk amunicji hukowej na polsko-ukraińskim przejściu granicznym Medyka-Szeginie.

Nielegalna broń wykrywana jest nie tylko na przejściach granicznych. Przykładowo w 2017 r. mazowieccy funkcjonariusze KAS udaremnili 28 prób przewozu broni i amunicji bez wymaganych zezwoleń. Zatrzymali 25 sztuk różnych rodzajów broni, ponad 1500 sztuk amunicji i ponad 40 sztuk części składowych broni, które przekazane zostały Policji w celu przeprowadzenia dalszego postępowania. W pierwszym półroczu bieżącego roku, na Mazowszu zatrzymano więcej  broni i amunicji niż na przestrzeni dwóch poprzednich latach.

Kontrole KAS to bezpieczeństwo
W 2016 i 2017 r. Szef Krajowej Administracji Skarbowej wydał polecenie podjęcia we wszystkich oddziałach celnych, obsługujących przejścia graniczne w ruchu lądowym, lotniczym, kolejowym i morskim, wzmożonych działań kontrolnych, między innymi poprzez podwyższenie poziomu kontroli towarów, środków transportu i osób. Wzmożone  kontrole prowadzone są w obszarach ryzyka związanych z bezpieczeństwem obrotu towarowego z zagranicą oraz naruszaniem przepisów, dotyczących wprowadzania na teren RP i wyprowadzania z terenu RP towarów objętych ograniczeniami, zakazami obrotu ze względu na bezpieczeństwo i porządek publiczny lub bezpieczeństwo międzynarodowe, w tym broni i amunicji. KAS realizuje kontrole prawidłowości obrotu towarami i technologiami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.

„Zadania wykonywane przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej mają niebagatelne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa naszego kraju i obywateli. Skuteczne zapobieganie przewożeniu przez polskie granice broni, amunicji czy komponentów do produkcji ładunków wybuchowych jest szczególnie ważne biorąc pod uwagę sytuację międzynarodową i zagrożenie terroryzmem. Granice RP są odpowiednio zabezpieczone, posiadamy wysokiej jakości sprzęt i dobrze wyszkolonych funkcjonariuszy, dlatego możemy wykrywać przemyt niebezpiecznych towarów np. broni nawet jeżeli jest ona rozłożona na części i przewożona w różnych przesyłkach. Technika, wiedza i doświadczenie pozwalają nam skutecznie walczyć z taką przestępczością" – podkreśla Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, zastępca Szefa KAS Piotr Walczak.

W celu zwiększenia skuteczności wykrywania prób przemytu broni, przejścia graniczne zostały doposażone w mobilne i stacjonarne urządzenia RTG do prześwietlania środków transportu, bagażu, paczek.

Przemyt broni w liczbach
W 2016 r. i pierwszym półroczu 2017 r. funkcjonariusze łącznie ujawnili:

  • 38 szt. broni palnej,
  • 3639 szt. amunicji,
  • 525 szt. broni pneumatycznej.

Odrębną grupę przemycanych militariów stanowi broń kolekcjonerska, myśliwska i sportowa, np. biała broń (szpady, miecze), kusze. Takie rodzaje broni również wykrywane są w trakcie kontroli prowadzonych przez funkcjonariuszy. Przykładowo w lipcu br. w trakcie kontroli dwóch przesyłek nadanych w USA ujawniono kusze oraz laskę z ukrytym ostrzem. Tego rodzaju broń, sprowadzana prawdopodobnie na zamówienie, stanowi cenny towar na czarnym rynku.

Kary za nielegalne posiadanie broni
Zgodnie z polskimi przepisami dopuszcza się przesyłanie broni lub amunicji za pośrednictwem operatorów świadczących usługi pocztowe, o ile świadczą oni tego rodzaju usługi i posiadają stosowne pozwolenia. Jednak firmy kurierskie, w których przesyłkach ujawniana jest broń, takich usług nie świadczą. Dlatego najczęściej, żeby ominąć przepisy, zakazany towar deklarowany jest jako rzeczy osobiste o niewielkiej wartości. Często też, amatorzy nielegalnej broni zachęcani są ofertami sklepów internetowych, gdzie proponowany asortyment reklamowany jest jako legalny. W rzeczywistości nie jest to prawdą w odniesieniu do wysyłki do krajów, gdzie zezwolenie jest konieczne.

Za posiadanie broni lub amunicji bez wymaganego zezwolenia grożą sankcje. W Polsce taka osoba, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

«Powrót