«Powrót

Nowe otwarcie dla płatności bezgotówkowych w administracji publicznej

Nowe otwarcie dla płatności bezgotówkowych w administracji publicznej

Nowe otwarcie dla płatności bezgotówkowych w administracji publicznej

Co zrobić, aby obywatele mogli możliwie szybko korzystać z wygodnych, bezpiecznych i niedrogich płatności bezgotówkowych w urzędach administracji rządowej i samorządowej, zarówno stacjonarnie jak i przez internet? I jak sprawić, aby administracja publiczna także powszechnie używała nowoczesnych instrumentów płatniczych i przekazywała obywatelom wszelkie transfery w formach bezgotówkowych? Na te i inne pytania próbowali odpowiedzieć uczestnicy spotkania, które odbyło się 6 maja 2016 r. w Ministerstwie Finansów i zostało zorganizowane w porozumieniu resortów finansów, rozwoju i cyfryzacji.

Wiceminister finansów Wiesław Janczyk, a także wiceminister rozwoju Tadeusz Kościński i doradca strategiczny ministra cyfryzacji Krzysztof Szubert zauważyli, że w Polsce istnieje olbrzymi potencjał wzrostowy rynku płatności elektronicznych. Powoduje to konieczność szukania optymalnych rozwiązań na rzecz rozwoju szybkiego, bezpiecznego i powszechnego obrotu bezgotówkowego, m.in. w zakresie obsługi danin i świadczeń publicznoprawnych. Jednocześnie otwiera to przed administracją publiczną kolejny obszar, gdzie potrzebna jest dalsza poprawa obsługi obywateli i efektywności funkcjonowania instytucji państwa, w tym zwiększenia ściągalności podatków i walki z szarą strefą.

Należy wypracować spójny model udostępnienia jednostkom publicznym infrastruktury płatniczej, która zagwarantuje obywatelom dostęp do nowoczesnych form rozliczeń w tym mało obecnie zelektronizowanym segmencie rynku. Zgodzili się z tym uczestnicy spotkania, wśród których byli m.in. pierwszy zastępca prezesa Narodowego Banku Polskiego Piotr Wiesiołek, wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego Piotr Puczyński, prezes Kasy Krajowej SKOK Rafał Matusiak, prezes Banku PKO BP Zbigniew Jagiełło, a także kierownictwo Związku Banków Polskich oraz przedstawiciel Krajowego Związku Banków Spółdzielczych i podmiotów polskiej infrastruktury płatniczej. Ustalono też, że wkrótce odbędą się robocze spotkania nt. przyspieszenia prac nad upowszechnieniem transakcji bezgotówkowych w administracji publicznej.

«Powrót