«Powrót

Pakiet paliwowy

Pakiet paliwowy

Pakiet paliwowy

Ministerstwo Finansów kończy prace nad pakietem rozwiązań dotyczących ograniczenia zakresu patologii i szarej strefy na rynku paliw płynnych. O rozmiarze szarej strefy świadczy szereg danych cząstkowych. Od lat systematycznie rośnie liczba pojazdów samochodowych zarejestrowanych w Polsce, w 2012 r. wyniosła 24,8 mln, w 2013 r. 25,6 mln zaś w 2014 r. 26,4 mln sztuk. Tymczasem w tych samych latach wg danych POPIHN sprzedaż paliw spadła z 25,8 mln m sześc. w 2012, do 24,9 w 2013 i 24,6 w 2014 r. To samo źródło szacuje rozmiar szarej strefy na rynku diesla na 15%.   

Podstawowym celem zmian przygotowanych przez MF jest uniemożliwienie obchodzenia zabezpieczającej funkcji koncesji OPZ na obrót paliwami z zagranicą. Oszuści tworzą fikcyjne firmy za granicą, które uzyskują koncesję OPZ i pełnią funkcje pośredników w dostawach paliw z wykorzystaniem mechanizmu uproszczonych transakcji trójstronnych. „Wyprowadzenie" koncesji OPZ za granicę do podmiotu, który nie posiada żadnych obowiązków podatkowych w kraju powoduje, że egzekwowanie nałożonego na te podmioty zabezpieczenia majątkowego staje się niemożliwe.

Proponuje się aby podmioty prowadzące składy podatkowe oraz zarejestrowani odbiorcy  mogli stosować procedurę zawieszenia poboru akcyzy przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu paliw silnikowych na rzecz wyłącznie podmiotów krajowych (tj. posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju) albo podmiotów zagranicznych prowadzących działalność w ramach oddziału z siedzibą na terytorium RP.  

Drugim celem jest uszczelnienie poboru podatku VAT w zakresie obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą. Obecnie faktyczny obowiązek zapłaty podatku przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu paliwa powstaje po sprzedaży go w kraju. Propozycja wprowadza obowiązek zapłaty przez podmiot dokonujący wewnątrzwspólnotowych nabyć paliw podatku VAT, wymagalnego z chwilą zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy lub przemieszczenia wyrobów na terytorium kraju poza tą procedurą tj. z chwilą kiedy towar został do kraju fizycznie wprowadzony. W przypadku prób oszustwa skróci to znacznie czas reakcji organów skarbowych. W przypadku nabyć realizowanych za pośrednictwem składów podatkowych i zarejestrowanych odbiorców podmioty te pełniłyby funkcje płatników podatku VAT, co zwiększy skuteczność jego poboru.

„Projekt ustawy zostanie skierowany w najbliższym czasie na Komitet Stały Rady Ministrów. Moim zamiarem jest doprowadzenie do uchwalenia jej przez Sejm w czerwcu. Potencjalne zwiększenie dochodów z tytułu VAT i akcyzy szacujemy na nie mniej niż 2,2-2,5 mld zł rocznie" - informuje Minister Finansów Paweł Szałamacha.

«Powrót