«Powrót

Paweł Szałamacha członkiem Rady Dialogu Społecznego

Paweł Szałamacha członkiem Rady Dialogu Społecznego

Paweł Szałamacha członkiem Rady Dialogu Społecznego

Ministrowie: Dawid Jackiewicz, Paweł Szałamacha i Anna Zalewska idą uśmiechnięci po odebraniu nominacji od prezydenta Andrzeja Dudy. Źródło: Kancelaria Prezydenta

Prezydent Andrzej Duda postanowieniem z 9 grudnia 2015 r. powołał ministra finansów Pawła Szałamachę do Rady Dialogu Społecznego. Resort finansów w Radzie reprezentuje także odpowiedzialna za budżet państwa wiceminister Hanna Majszczyk.

Przedstawicielami rządu w Radzie Dialogu Społecznego są również wicepremier, minister rozwoju Mateusz Morawiecki, minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk, minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak oraz minister skarbu Dawid Jackiewicz. Premier Beata Szydło wskazała też do Rady ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła, ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego, minister edukacji Annę Zalewską oraz minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbietę Rafalską i wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisława Szweda.

Rada Dialogu Społecznego składa się z przedstawicieli pracodawców, związkowców i rządu. W jej skład z głosem doradczym wchodzą też przedstawiciele prezydenta oraz prezesów NBP i GUS. Rada zastąpiła Komisję Trójstronną, a jej przewodniczący będą zmieniali się co roku. Na przemian będą to reprezentanci związków, pracodawców i rządu (w Komisji Trójstronnej przewodniczącym był stale reprezentant rządu).

«Powrót