«Powrót

Piętnasta edycja konkursu na Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy

Piętnasta edycja konkursu na Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy

Piętnasta edycja konkursu na Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy

Od lewej - Prezes BCC Marek Goliszewski, Elżbieta Wróblewska Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku oraz Józef Aleszczyk Dyrektor Departamentu Obsługi Klientów oraz Kluczowych Podmiotów (MF) podczas uroczystej gali.
  • Przedsiębiorcy już po raz 15. wybrali najbardziej profesjonalne i przyjazne urzędy skarbowe.
  • Oceniali jakość obsługi podatnika przez urząd, łatwość komunikacji i kompetencje pracowników.
  • W tegorocznej edycji wyróżniono 70 urzędów skarbowych, a 2 z nich są nagradzane w każdej edycji konkursu.

Gala finałowa konkursu „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy" odbyła się 28 czerwca 2017 r. w siedzibie Business Centre Club. 70 urzędów, wyróżnionych przez przedstawicieli biznesu, może posługiwać się tym tytułem przez rok, do czasu rozstrzygnięcia kolejnej edycji konkursu.

Wśród nagrodzonych znalazły się dwa urzędy, które po raz 15. otrzymały wyróżnienia. Są to Urząd Skarbowy w Łukowie oraz Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku. Trzy urzędy wyróżnione podczas tegorocznej gali zdobyły tytuł po raz pierwszy. Najwięcej urzędów skarbowych nagrodzono w województwie mazowieckim.

Przyjazna administracja kluczowym partnerem dla biznesu

Prezes Business Centre Club Marek Goliszewski, gratulując naczelnikom nagrodzonych urzędów, podkreślił, że działania administracji skarbowej i przedsiębiorców mają wspólny cel, którym jest stabilność budżetu państwa. Zwrócił uwagę na dwie rzeczy, które utrudniają realizację tego celu: szarą strefę oraz trudne i skomplikowane prawo. Dlatego tak ważna jest wzajemna współpraca między biznesem a administracją.

Dyrektor Departamentu Poboru Podatków w Ministerstwie Finansów Tomasz Strąk odczytał list szefa Krajowej Administracji Skarbowej Mariana Banasia, w którym minister pogratulował naczelnikom nagrodzonych urzędów skarbowych za ogromny wkład w budowanie profesjonalnej i przyjaznej administracji. Szef KAS zaakcentował, że sukcesywna modernizacja administracji skarbowej jest odpowiedzią na potrzeby podatników, a oceny wystawione przez przedsiębiorców są dla tej administracji impulsem do dalszych zmian. Tomasz Strąk zauważył, że w trudnym okresie wdrażania reformy KAS administracji skarbowej udało się połączyć poprawę ściągalności podatków z przyjaznym podejściem do podatników.

Kanclerz Loży Łódzkiej Krzysztof Borkowski zwrócił uwagę na wyraźną pozytywną zmianę nastawienia urzędów do przedsiębiorców. Jego zdaniem bardzo ważna jest otwarta postawa urzędników, nastawiona na pomoc w rozwiązywaniu problemów przedsiębiorców. W imieniu nagrodzonych organizatorom konkursu podziękowała naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu Bożena Rusinowska.

Lista laureatów XV edycji konkursu na Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy 2017 r. (plik xls 52 KB)

List Pana Mariana Banasia Sekretarza Stanu Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (plik pdf 269KB)

Komunikat na stronie Business Centre Club: Finał XV edycji konkursu Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym)

«Powrót