«Powrót

Piotr Nowak na sesji MFW i Banku Światowego w Waszyngtonie

Piotr Nowak na sesji MFW i Banku Światowego w Waszyngtonie

Piotr Nowak na sesji MFW i Banku Światowego w Waszyngtonie

Family foto uczestników sesji MFW i Banku Światowego w Waszyngtonie
  • Perspektywy dla światowej gospodarki oraz sytuacja na rynkach finansowych to tematy wiosennego spotkania gubernatorów MFW i BŚ.
  • W Spring Meetings 2017, które odbyło się w Waszyngtonie w dniach 21-22 kwietnia 2017 r., wziął udział wiceminister finansów Piotr Nowak.

Wiceminister Nowak uczestniczył w najważniejszym wydarzeniu Spring Meetings 2017 – sesji plenarnej Międzynarodowego Komitetu ds. Monetarnych i Finansowych. Dyskusja dotyczyła perspektyw i kierunków rozwoju światowej gospodarki oraz globalnej sytuacji na rynkach finansowych. Delegacja Ministerstwa Finansów wraz z przedstawicielami Narodowego Banku Polskiego wzięła również udział w spotkaniu konstytuanty Międzynarodowego Funduszu Walutowego/Banku Światowego. Uczestniczyli w nim ministrowie finansów i prezesi banków centralnych (lub ich przedstawiciele) ze Szwajcarii, Serbii, Kazachstanu, Azerbejdżanu, Kirgistanu, Turkmenistanu, Tadżykistanu oraz Uzbekistanu. Polska – również należąca do konstytuanty – sprawuje w niej obecnie przewodnictwo.

Pozostałe spotkania

Wiceminister Paweł Nowak wita się z ministrem finansów Ukrainy Oleksandrem Danyliukiem

Polska delegacja odbyła także spotkania dwustronne m.in. z wiceprezesem Banku Światowego Cyrillem Mullerem na temat projektów realizowanych w Polsce, a także ministrem finansów Ukrainy Oleksandrem Danyliukiem na temat współpracy dwustronnej oraz na forum organizacji międzynarodowych. Delegaci uczestniczyli również w spotkaniach Instytutu Finansów Międzynarodowych i innych wydarzeniach, które towarzyszyły Spring Meetings. Dotyczyły one m.in. inkluzywnego wzrostu, rozwoju nowych instrumentów finansowych, roli SDR w międzynarodowym systemie finansowym oraz pomocy rozwojowej. Minister Nowak spotkał się też z przedstawicielami banków inwestycyjnych i agencji ratingowych.

«Powrót