«Powrót

PIT przez internet – coraz popularniejszy i łatwiejszy dla Polaków

PIT przez internet – coraz popularniejszy i łatwiejszy dla Polaków

PIT przez internet – coraz popularniejszy i łatwiejszy dla Polaków

Grafika na którym widać laptop na stole

Składanie zeznań podatkowych PIT w formie elektronicznej z roku na rok staje się coraz bardziej popularne. W 2016 r. po raz pierwszy liczba e-PIT-ów była większa niż deklaracji  „papierowych". Również majowy sondaż CBOS potwierdza wzrost popularności deklaracji składanych droga elektroniczną – taka formę rozliczenia zadeklarowało 49 proc. osób samodzielnie rozliczających się z urzędem skarbowym. Z sondażu CBOS wynika także, że rozliczenie podatku od dochodów osobistych jest coraz prostsze dla obywateli. Z danych Ministerstwa Finansów za okres od stycznia do końca kwietnia 2016 r. wynika, że elektroniczne zeznania podatkowe stanowiły ponad 51 procent rocznych deklaracji przekazanych przed podatników do urzędów skarbowych.

Według badania „Aktualne problemy i wydarzenia", przeprowadzonego w dniach 5-12 maja 2016 r., wśród respondentów, którzy mieli obowiązek rozliczyć się z podatku od odchodów osobistych za rok 2015, 59 proc. zrobiło to samodzielnie, a 21 proc. za pośrednictwem zakładu pracy lub ZUS. Pozostali ankietowani deklarowali, że nie musieli płacić podatku (14 proc.) bądź nie złożyli PIT-u z innych powodów (6 proc.).

Od 2012 r. systematycznie spada odsetek badanych składających zeznania podatkowe osobiście w urzędach, wzrasta natomiast odsetek tych, którzy rozliczają się elektronicznie. W tym roku połowa samodzielnie rozliczających się z fiskusem złożyła swoje zeznanie przez internet (49 proc.), podczas gdy 39 proc. osobiście w urzędzie, 8 proc. listownie, a 3 proc. w inny sposób.

Ponad połowa (54 proc.) badanych przez CBOS osób samodzielnie rozliczających się z urzędem skarbowym podkreślała, że wypełnianie PIT-u jest łatwe. Dla jednej czwartej (24 proc.) to czynność trudna (spadek o 6 punktów proc. w porównaniu do 2015 r.), a jedna piąta (22 proc.) nie ma wyrobionego zdania na ten temat. Jak zauważa CBOS, przy uwzględnieniu dłuższej perspektywy widać, że wypełnianie zeznań podatkowych jest obecnie znacznie łatwiejsze dla Polaków niż kilkanaście lat temu. Do 2008 r. podatnicy częściej deklarowali, że wypełnianie PIT-u było dla nich trudne, natomiast od 2009 r. przeważa przekonanie, że jest ono łatwe. W tym roku odsetek badanych, dla których wypełnienie PIT-u stanowi trudność, jest na poziomie najniższym od 1997 r.

Co ważne, spośród osób, które korzystały z programów komputerowych do wypełniania PIT-ów (np. aplikacja e-Deklaracje Desktop (link otwiera nowe okno w innym serwisie) Ministerstwa Finansów), aż 81 proc. oceniło, że było to dla nich łatwe. Natomiast na trudności w wypełnianiu PIT-ów najczęściej wskazywali ankietowani korzystający z pomocy fachowych doradców.

O udostępnianej przez Ministerstwo Finansów od 2015 r. nowej usłudze wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego PFR – Pre-Filled tax Return (link otwiera nowe okno w innym serwisie), która ułatwia rozliczanie PIT-37 (w 2016 r. także PIT-38) słyszało ok. 25 proc. samodzielnie rozliczających się z fiskusem, a blisko jedna piąta z nich skorzystała z PFR.

«Powrót