«Powrót

PIT-y Polakom niestraszne – potwierdza CBOS

PIT-y Polakom niestraszne – potwierdza CBOS

PIT-y Polakom niestraszne – potwierdza CBOS

  • Dla 62 proc. badanych przez CBOS złożenie rocznego zeznania podatkowego było łatwe.
  • To zasługa ułatwień w składaniu zeznań elektronicznych, których co roku więcej oferuje administracja skarbowa.
  • Według CBOS rośnie też liczba podatników przekazujących 1 proc. dla OPP

Dla 62 proc. badanych, którzy rozliczają się z urzędem skarbowym, przygotowanie rocznego zeznania podatkowego było łatwe, dla jednej piątej (21 proc.) – trudne, a blisko co piąty nie ma wyrobionego zdania na ten temat (17 proc.) – wynika z badań opublikowanych przez Centrum Badania Opinii Społecznej*. W porównaniu z ubiegłym rokiem zwiększył się odsetek badanych, dla których rozliczenie PIT-u było łatwe (o 8 punktów procentowych), zarazem nieznacznie zmniejszył się odsetek tych, którym sprawiało to trudność (o 3 punkty).

Rozliczenie PIT-a łatwe dla większości Polaków

Badania CBOS potwierdzają dane Ministerstwa Finansów o rosnącym z roku na rok przekonaniu Polaków, że korzystanie z e-usług oferowanych przez administrację skarbową oznacza szybkość, wygodę i bezpieczeństwo rozliczeń. Wprowadzenie w ostatnich latach np. wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego (PFR) czy wniosku o wypełnienie zeznania przez urząd skarbowy (PIT-WZ), a także ogólnokrajowe akcje edukacyjne resortu finansów dla podatników w trakcie okresu rozliczeniowego (np. Szybki PIT z wydłużonymi godzinami pracy w urzędach skarbowych i dyżurami telefonicznymi), przynoszą świetne wyniki. Skutkuje to rekordowymi wynikami składanych e-PIT-ów (9,7 mln za ubiegły rok).

„Jeszcze kilka lat temu relatywnie niewielu ankietowanych decydowało się na wysłanie swojego zeznania podatkowego drogą elektroniczną, natomiast począwszy od ubiegłego roku, jak wynika z deklaracji podatników, jest to najbardziej popularny sposób składania PIT-ów. Z roku na rok pojawiają się nowe rozwiązania ułatwiające rozliczenie podatku od dochodów osobistych, a sporządzenie PIT-ów badani oceniają jako coraz łatwiejsze" – pisze w komunikacie CBOS.

Według CBOS w tym roku Polacy najczęściej składali swoje zeznania podatkowe elektronicznie (48 proc.). Rzadziej robili to osobiście w urzędzie (37 proc.) lub wysyłając PIT pocztą (8 proc.) Dzięki temu od 2011 r. odsetek badanych przez CBOS, którzy składają roczne PIT-y w urzędzie, zmalał o połowę. Sześciokrotnie wzrósł za to odsetek osób, które decydują się na wysyłkę zeznań drogą elektroniczną.

Rośnie liczba podatników przekazujących 1 proc. dla OPP

Według respondentów badanych przez CBOS w maju 2017 r. 68 proc. skorzystało z możliwości przekazania 1 proc. swoich podatków dla wybranej organizacji pożytku społecznego (OPP) lub kilku z nich (wobec 55 proc. rok wcześniej). „W ciągu ostatnich czterech lat odnotowaliśmy znaczny wzrost odsetka badanych korzystających z takiej możliwości. Polacy coraz chętniej decydują się na przekazywanie 1% swoich podatków organizacjom pożytku publicznego" – zauważa CBOS. Podatnicy najczęściej deklarowali, że wspierają te organizacje, które pomagają konkretnej osobie, znanej im osobiście lub ze słyszenia (45 proc.), lub których cele i działalność znają i popierają (36 proc.).

*Komunikat z badań CBOS nr 64/2017.

 

«Powrót