«Powrót

Podpisanie Protokołu ws. współpracy między resortami finansów

Podpisanie Protokołu ws. współpracy między resortami finansów

Podpisanie Protokołu ws. współpracy między resortami finansów

W dniach 26-28 października 2016 r. odbywa się oficjalna wizyta Prezydenta Senegalu, Pana Macky Salla w Polsce na zaproszenie Prezydenta RP, Pana Andrzeja Dudy. W dniu 27 października br., w obecności obu prezydentów, doszło do podpisania Protokołu dotyczącego współpracy między Ministerstwem Finansów Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Gospodarki, Finansów i Planowania Republiki Senegalu, m.in. w zakresie potencjalnej współpracy kredytowej w sektorze rolno-spożywczym. Minister Wiesław Janczyk podpisuje porozumienie z ministrem Gospodarki, Finansów i Planowania Republiki Senegalu Amadou Ba
Ze strony polskiej Protokół podpisał Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Pan Wiesław Janczyk a ze strony senegalskiej towarzyszący Prezydentowi Senegalu Minister Gospodarki, Finansów i Planowania Republiki Senegalu, Pan Amadou Ba.
 

«Powrót