«Powrót

Polska nagrodzona za nowatorską emisję obligacji prośrodowiskowych

Polska nagrodzona za nowatorską emisję obligacji prośrodowiskowych

Polska nagrodzona za nowatorską emisję obligacji prośrodowiskowych

Wiceminister finansów Piotr Nowak podczas gali na której odebrał nagrodę przyznaną Polsce przez Climate Bonds Initiative za wyemitowanie obligacje na sfinansowanie projektów związanych z ochroną środowiska
  • Climate Bonds Initiative przyznał Polsce nagrodę w kategorii Green Bonds Pioneer Awards.
  • Nasz kraj jako pierwszy w świecie wyemitował obligacje na sfinansowanie projektów związanych z ochroną środowiska.

Wiceminister finansów Piotr Nowak 6 marca br. w Londynie odebrał nagrodę w kategorii Green Bonds Pioneer Awards (for pioneering first Sovereign Green Bond). Uroczystość zorganizowały Climate Bonds Initiative (CBI), International Capital Market Association (ICMA) oraz City of London. Nagrody nadawane przez CBI służą wyróżnieniu pionierów w poszczególnych segmentach rynku green bonds. CBI to międzynarodowa organizacja non-profit, która promuje inwestycje w projekty środowiskowe, w szczególności skupia się na rynku obligacji. Statuetki w formie gwiazdy ufundowane dla zwycięzców przez Climate Bonds Initiative
Polski rząd pionierem w emisji green bonds

„Polska wyemitowała obligacje green bonds jako pierwszy w świecie emitent rządowy. Otworzyła tym samym nowy segment dynamicznie rozwijającego się rynku green bonds w kategorii Sovereign" – powiedział wiceminister Nowak. Dodał, że środki pozyskane z emisji obligacji przeznaczone zostaną na inwestycje prośrodowiskowe. Obejmują one finansowanie i refinansowanie projektów zgodnych z wymogami określonymi w Green Bond Framework (opracowanymi przez Ministerstwo Finansów na podstawie międzynarodowych standardów ICMA Green Bond Principles). „Środki z emisji zostaną wykorzystane w szczególności na finansowanie tegorocznych wydatków budżetowych związanych z poprawą stanu środowiska lub na refinansowanie takich wydatków z lat 2014-2016" – dodał Piotr Nowak.

Emisja polskich green bonds cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem zagranicznych inwestorów, co pozwoliło na podniesienie kwoty wyemitowanych obligacji do 750 mln euro, z planowanych wcześniej 500 mln euro. Rentowność 5-letnich obligacji wyniosła 0,634%.

«Powrót