«Powrót

Polska nagrodzona za udane emisje na rynkach finansowych

Polska nagrodzona za udane emisje na rynkach finansowych

Polska nagrodzona za udane emisje na rynkach finansowych

  • GlobalCapital – branżowe czasopismo rynków finansowych – przyznał Polsce 1. nagrodę w kategorii „Most Impressive Borrower in CEE".
  • To wyraz uznania dla Ministerstwa Finansów od uczestników rynków finansowych na całym świecie.
  • Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 23 maja 2017 r. w Londynie.

Polskę wyróżniono w kategoriach:

  1. „Most Impressive Borrower in CEE" – 1. miejsce wśród emitentów z regionu krajów Europy Środkowo-Wschodniej,
  2. „Most Impressive Funding Official in CEEMEA" – 2. miejsce dla dyrektora Departamentu Długu Publicznego Roberta Zimy wśród zarządzających długiem publicznym z regionu krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Bliskiego Wschodu i Afryki,
  3. „Most Impressive Emerging Market Sovereign Borrower" – 3. miejsce wśród emitentów rządowych z krajów rozwijających się.

Laureatów wybrano w drodze głosowania.

To kolejna nagroda dla MF od rynków finansowych

W ostatnim roku Ministerstwo Finansów przeprowadziło kilka pionierskich emisji obligacji. W sierpniu 2016 r. nasz kraj jako pierwszy europejski emitent rządowy sprzedał obligacje tzw. panda bonds, nominowane w juanie chińskim. Sprzedaż połączono z transakcją zabezpieczającą, która pozwoliła na osiągnięcie ujemnej rentowności. W listopadzie 2016 r. przeprowadzono emisję obligacji nominowanych w euro, również z ujemną rentownością. Z kolei w grudniu zeszłego roku Polska wyemitowała tzw. zielone obligacje (green bonds) jako pierwszy na świecie emitent rządowy. Transakcja ta była wielokrotnie nagradzana za pionierskość i otwieranie nowych segmentów na światowych rynkach finansowych.

«Powrót