«Powrót

Polska przekazuje 50 milionów euro na inicjatywę EBI wspierającą kraje dotknięte kryzysem migracyjnym

Polska przekazuje 50 milionów euro na inicjatywę EBI wspierającą kraje dotknięte kryzysem migracyjnym

Polska przekazuje 50 milionów euro na inicjatywę EBI wspierającą kraje dotknięte kryzysem migracyjnym

Grafika na której widać splecione dłonie na tle konturu Polski w tym napis „Polska przekazuje 50 mln Euro na inicjatywę EBI wspierającą kraje dotknięte kryzysem migracyjnym
  • Polska, jako pierwszy kraj UE podpisała umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) w sprawie udziału w Inicjatywie Wzmocnienia Gospodarczego - Economic Resilience Initiative (ERI).
  • Jeszcze w tym roku Polska wpłaci 50 mln EUR.
  • To bezprecedensowo wysoka kwota przeznaczona przez Polskę na inicjatywę związaną z kryzysem migracyjnym.

"Udział Polski w programie to wyraz konsekwentnej realizacji rządowej strategii zakładającej, że najskuteczniejszą formą reagowania na kryzys migracyjny jest pomoc udzielana w krajach pochodzenia lub krajach ościennych. Przystąpienie do ERI jest solidarnym wkładem Polski w podejmowanie najpoważniejszych wyzwań rozwojowych, humanitarnych i migracyjnych w sąsiedztwie Unii. Potwierdza rozwój ścisłego partnerstwa z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i rosnącą aktywność Polski na jego forum. Wpłata Polski jest najwyższą z dotąd zadeklarowanych przez państwa członkowskie UE" – powiedział wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki.

ERI obejmie kraje Południowego Sąsiedztwa oraz Zachodnich Bałkanów. Inicjatywa ma na celu zwiększenie odporności ich gospodarek na wstrząsy, takie jak syryjski kryzys uchodźczy. Priorytety programu to infrastruktura, rozwój sektora prywatnego oraz zrównoważony wzrostu i tworzenie miejsc pracy. Te działania przyczynią się także do eliminacji pierwotnych przyczyn migracji.

Udział Polski w ERI będzie skupiony na działaniach w Libanie, Jordanii oraz Zachodnim Brzegu, co jest spójne z polskim Wieloletnim programem współpracy rozwojowej 2016-2020. Rząd RP już od 2012 r. w tych właśnie miejscach finansuje działania z zakresu pomocy humanitarnej.

«Powrót