«Powrót

Polska wnioskuje o odnowienie Elastycznej Linii Kredytowej MFW

Polska wnioskuje o odnowienie Elastycznej Linii Kredytowej MFW

Polska wnioskuje o odnowienie Elastycznej Linii Kredytowej MFW

Grafika na której widać ścianę szklanego wieżowca a na niej napis „Bank
  • MF i NBP wystąpiły do MFW o odnowienie linii kredytowej, która wygasa w styczniu 2017 r.
  • Nowa linia będzie o połowę mniejsza od obecnej i wyniesie ok. 8,3 mld euro.
  • Środki z MFW są ubezpieczeniem w przypadku kryzysu, Polska nie planuje ich wykorzystywać.

19 grudnia br. Polska wysłała wniosek do Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) o odnowienie dostępu do Elastycznej Linii Kredytowej (FCL) od połowy stycznia 2017 r., po wygaśnięciu obecnej umowy. Wniosek podpisali wspólnie wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki oraz prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński.

Polska wnioskuje o dwuletnią linię kredytową w wysokości 6,5 mld SDR (tj. ok. 8,3 mld EUR), czyli połowę obecnie obowiązującej linii w wysokości 13 mld SDR. Wpisuje się to w realizowaną przez nasz kraj strategię wyjścia, tj. stopniowego zmniejszania korzystania z tego instrumentu. Polska korzysta z niego od 2009 r. i traktuje go jako ubezpieczenie wobec ewentualnych szoków zewnętrznych, co oznacza, że nie wypłacała i nadal nie planuje wypłat środków z FCL.

Rada Wykonawcza MFW rozpatrzy wniosek prawdopodobnie w połowie stycznia 2017 r.

«Powrót