«Powrót

Polski złoty wymienialny na juana na chińskim rynku międzybankowym

Polski złoty wymienialny na juana na chińskim rynku międzybankowym

Polski złoty wymienialny na juana na chińskim rynku międzybankowym

Grafika informująca że polski złoty jest wymienialny na juna na chińskim rynku międzybankowym - w tym napis
  • Chiński bank centralny zamierza wprowadzić wymienialność 7 walut na juana na rynku międzybankowym.
  • Wśród nich będzie polski złoty (PLN).
  • To dobra wiadomość dla polskich firm, które handlują z Chinami.

Chiński bank centralny zamierza jeszcze w grudniu rozpocząć bezpośrednią wymienialność 7 walut – głównie europejskich, w tym złotego – na juana na rynku międzybankowym. Do walut mają należeć obok złotego: forint, meksykańskie peso, turecka lira oraz korona norweska, szwedzka i duńska.

Dopuszczenie złotego do rozliczeń na kolejnym, ważnym rynku za granicą, to dobra wiadomość z punktu widzenia wzajemnych rozliczeń. Dla polskich inwestorów i przedsiębiorców, którzy prowadzą wymianę handlową z Chinami, bezpośrednia wymienialność juana będzie dużym ułatwieniem, ponieważ obniży ponoszone przez nich koszty transakcyjne.

Inicjatywa chińskiego banku centralnego wpisuje się w proces umiędzynarodowienia juana. Bezpośrednia wymienialność walut europejskich może też stanowić ważny element wzmacniania więzi handlowych Chin z naszym regionem w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku.

Ministerstwo Finansów aktywne na chińskim rynku kapitałowym

W sierpniu 2016 r. Ministerstwo Finansów przeprowadziło na chińskim wewnętrznym rynku międzybankowym emisję obligacji w juanach, która spotkała się z ogromnym zainteresowaniem chińskich inwestorów.

Bezpośrednia wymienialność juana na złotego na rynku międzybankowym Państwa Środka może zwiększyć zainteresowanie chińskich inwestorów obligacjami skarbowymi nominowanymi w PLN.

«Powrót