«Powrót

Polsko-czeska współpraca w zakresie zwalczania oszustw w podatku VAT

Polsko-czeska współpraca w zakresie zwalczania oszustw w podatku VAT

Polsko-czeska współpraca w zakresie zwalczania oszustw w podatku VAT

Wiceminister Banaś podpisuje porozumienie w sprawie bezpośredniej dwustronnej współpracy administracyjnej z resortem finansów Czech
  • Nawiązanie bezpośredniej współpracy przygranicznej
  • Wymiana informacji w zakresie zwalczania oszustw w podatku VAT

W dniach 28-30 listopada 2016 r. w Telc w Republice Czeskiej przedstawiciele resortu finansów Polski wiceminister Marian Banaś i Czech - Alena Schiller podpisali porozumienie w sprawie bezpośredniej dwustronnej współpracy administracyjnej w zakresie zwalczania oszustw w podatku od wartości dodanej.

Tematem spotkania było również omówienie praktycznych aspektów współpracy przygranicznej oraz wymiana informacji i wzajemnych doświadczeń z obszarów jednolitego pliku kontrolnego i kas fiskalnych oraz centralizacji niektórych zadań (sprawy wierzycielskie). Zaprezentowano stronie czeskiej zakres działania polskiej Krajowej Informacji Podatkowej oraz założenia dotyczące utworzenia Krajowej Administracji Skarbowej, tj. połączenia administracji podatkowej, Służby Celnej oraz kontroli skarbowej w Polsce.

***

Strona polska reprezentowana była przez wiceministra finansów, przedstawiciela kierownictwa Departamentu Administracji Podatkowej Ministerstwa Finansów, wicedyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu kierującego Biurem Wymiany Informacji Podatkowych w Koninie oraz kierownictwo śląskiej, dolnośląskiej i opolskiej administracji podatkowej. Strona czeska reprezentowana była przez wiceministra finansów, dyrektora Dyrekcji Generalnej oraz przedstawicieli przygranicznych urzędów skarbowych regionów: Moravian-Silesian, Olomouc, Pardubice, Hradec Karlove, Liberec oraz szefa czeskiego centralnego biura łącznikowego.

«Powrót