«Powrót

Porozumienie ECOFIN ws. automatycznej wymiany informacji podatkowych

Porozumienie ECOFIN ws. automatycznej wymiany informacji podatkowych

Porozumienie ECOFIN ws. automatycznej wymiany informacji podatkowych

  • ECOFIN (Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych UE) porozumiała się ws. projektu dyrektywy wprowadzającej obowiązek raportowania o transgranicznych uzgodnieniach, które mogą się wiązać z agresywnym planowaniem podatkowym przez pośredników i podatników.
  • Zwiększy to przejrzystość i dostęp organów podatkowych do informacji o schematach służących unikaniu opodatkowania.

Polska, którą na spotkaniu ECOFIN w Brukseli 13 marca 2018 r. reprezentował wiceminister finansów Piotr Nowak, poparła projekt dyrektywy ws. automatycznego raportowania uzgodnień transgranicznych.

Uczestnicy Rady ECOFIN zgromadzeni przy okrągłym stole obrad
Coroczna analiza sytuacji gospodarczej i społecznej w UE

W ramach kolejnej edycji semestru europejskiego (koordynacja polityk gospodarczych państw UE) Komisja Europejska (KE) przedstawiła roczną analizę sytuacji gospodarczej i społecznej w krajach UE (tzw. sprawozdania krajowe, opublikowane przez KE 7 marca br.). Analiza uwzględnia ocenę utrzymujących się zakłóceń równowagi makroekonomicznej oraz postępu państw UE w realizacji ubiegłorocznych indywidualnych zaleceń, dotyczących ich polityki gospodarczej.

Rada przyjęła także wnioski dotyczące raportu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Skontrolował on wdrażanie przez KE procedury dotyczącej zapobiegania zakłóceń równowagi makroekonomicznej, które mogą negatywnie wpłynąć na stabilność gospodarczą w danym państwie UE, strefie euro lub w całej UE. Rada zgodziła się, że procedura została ogólnie dobrze opracowana, ale potrzebne są dalsze usprawnienia, które zapewnią skuteczne zapobieganie zakłóceniom równowagi i ich korygowanie.

Plan ukończenia unii rynków kapitałowych

KE przedstawiła również pakiet inicjatyw (opublikowanych 8 marca br.), które są częścią działań na rzecz ukończenia unii rynków kapitałowych. Są to: Plan działania ws. finansowania zrównoważonego wzrostu, Plan działania ws. innowacji finansowych (FinTech) i projekt rozporządzenia ws. finansowania społecznościowego w UE. To kolejne propozycje, które służą lepszemu powiązaniu finansowania i potrzeb gospodarki unijnej oraz ułatwieniu wykorzystywania nowych technologii przez sektor finansowy.

Rada przyjęła także stanowisko na spotkanie G20 na szczeblu ministrów finansów i prezesów banków centralnych, które odbędzie się w dniach 19-20 marca br. w Buenos Aires.

«Powrót