«Powrót

Powstanie nowy system korekcyjno-wyrównawczy dla JST

Powstanie nowy system korekcyjno-wyrównawczy dla JST

Powstanie nowy system korekcyjno-wyrównawczy dla JST

  • Ministerstwo Finansów (MF) rozpoczęło współpracę z Bankiem Światowym (BŚ) nad opracowaniem nowego systemu korekcyjno-wyrównawczego dla jednostek samorządu terytorialnego (JST).
  • System ma być wzorowany na najlepszych praktykach międzynarodowych i odbywa się w ramach unijnego „Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020".

W spotkaniu rozpoczynającym współpracę, które odbyło się w MF 23 kwietnia 2018 r., wzięli udział wiceminister finansów Tomasz Robaczyński oraz zastępca szefa Banku Światowego w Polsce Anna Kozieł.

„Chcemy, aby system był nakierowany na bardziej efektywne wykorzystywanie środków przez jednostki samorządu terytorialnego i żeby uwzględniał w szczególności ich potrzeby wydatkowe. Ta kwestia jest również ujęta w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, czyli głównym dokumencie krajowym, który dotyczy wielu sfer rozwoju społecznego i gospodarczego Polski" – powiedział wiceminister Robaczyński.

Jak dodał, stworzenie nowego systemu korekcyjno-wyrównawczego jest skomplikowanym zadaniem, na które wpływa wiele czynników. To m.in. bardzo duża różnorodność JST, zarówno pod względem terytorialnym, rozwoju gospodarczego i społecznego, jak też zmienna sytuacja ekonomiczna w kraju i za granicą. System działa od 2004 r., od tego czasu (m.in. w wyniku wejścia Polski do Unii Europejskiej) wiele się zmieniło i potrzeba nowych rozwiązań.

„Wyrównywanie szans na poziomie lokalnym jest bliskie polityce Banku Światowego, jako że wspieramy zmniejszanie nierówności społecznych. Mam nadzieję, że w następnych latach współpracy Banku z Polską będziemy mogli obserwować jej pozytywne rezultaty, chociaż zdajemy sobie sprawę ze skali wyzwania, jakim jest opracowanie nowego systemu" – powiedziała Anna Kozieł z BŚ.

Wsparcie międzynarodowych ekspertów

Prace odbywają się w ramach unijnego „Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020". Będą w nich uczestniczyć najlepsi eksperci Banku Światowego, w tym prof. Jorge Martinez-Vazquez, dyrektor Międzynarodowego Centrum Polityki Publicznej Uniwersytetu Georgia.

O wadze tego przedsięwzięcia wspominała wcześniej minister finansów prof. Teresa Czerwińska, według której „mechanizm wyrównywania finansowego powinien uwzględniać zarówno potencjalne zasoby finansowe, jak też potrzeby wydatkowe, aby poprzez swoje działanie zharmonizować poziom życia w różnych rejonach naszego kraju."

«Powrót