«Powrót

Prace nad polityką dywidendową spółek Skarbu Państwa na lata 2017-19

Prace nad polityką dywidendową spółek Skarbu Państwa na lata 2017-19

Prace nad polityką dywidendową spółek Skarbu Państwa na lata 2017-19

Ministerstwo Finansów występuje do pozostałych resortów gospodarczych nadzorujących spółki Skarbu Państwa z inicjatywą opracowania polityki dywidendowej na lata 2017-19.
 

Dwa słupki ułożone z monet z których jeden jest większy a drugi mniejszy

Dotychczas poziom dywidend był ustalany corocznie w ustawie budżetowej oparciu o wyniki firm, potrzeby finansowe kraju, negocjacje między resortami itd. Brakowało strategicznego spojrzenia na wpływy do budżetu państwa z dywidend oraz udziałów w zyskach nadzorowanych przez państwo przedsiębiorstw w ujęciu kilkuletnim.

W opinii Ministerstwa Finansów kilkuletnia polityka powinna zawierać:

 • zakładany poziom dywidend odprowadzanych do budżetu (procent zysku jak i minimalną wartość bezwzględną),
   
 • realizowane programy inwestycyjne (m.in. instalacje przemysłowe, remonty linii przesyłowych, bloki energetyczne) do sfinansowania wraz ze źródłami: kredytami, zasobami własnymi spółek, finansowaniem unijnym, fundusze inwestycyjne spółek zasilane niepobraną dywidendą itd.   

W ocenie ministra finansów Pawła Szałamachy polityka dywidendowa uzgodniona na kilka lat pozwoli uniknąć corocznych dyskusji, poprawi komunikację z akcjonariuszami oraz da spółkom średniookresowy horyzont decyzji inwestycyjnych.

***

Wpływy z dywidend do budżetu państwa za lata 2010-2015 (par. 074):

 • 2010: 4 484 mln zł,
 • 2011: 5 312 mln zł,
 • 2012: 7 788 mln zł,
 • 2013: 6 700 mln zł,
 • 2014: 3 941 mln zł,
 • 2015 (prognoza): 4 545 mln zł (wykonanie do końca listopada: 4 594 mln zł),
 • 2016 (prognoza w projekcie budżetu państwa): 4 545 mln zł.
«Powrót