«Powrót

Prawo celne uchwalone przez Sejm

Prawo celne uchwalone przez Sejm

Prawo celne uchwalone przez Sejm

Ułatwienia w korzystaniu z procedury TIR czy wprowadzenie samoobsługi celnej to niektóre ze zmian, które wprowadza nowelizacja ustawy – Prawo celne, uchwalona przez Sejm 22 czerwca 2016 r. oraz przyjęta 6 lipca przez Senat. Nowe przepisy są zgodne z unijnym kodeksem celnym i mają zapewnić jednolite stosowanie przepisów na obszarze celnym Unii Europejskiej.

Regulacje krajowe umożliwią przede wszystkim efektywne obowiązywanie unijnego kodeksu celnego, który poprawia działanie unii celnej jako całości i został ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 października 2013 r., a także przepisów wykonawczych. Do najważniejszych rozwiązań wpływających na uczestników obrotu towarowego z zagranicą należą m.in. ułatwienia w korzystaniu z procedury TIR, wprowadzenie samoobsługi celnej oraz nowe regulacje, które usprawniają postępowanie celne.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw zmienia również 22 inne ustawy, w tym o podatku od towarów i usług, o podatku akcyzowym czy o Służbie Celnej. Zmiany te dostosowują je do przepisów prawa celnego.

Sejm uchwalił nowelizację jednogłośnie (przy jednym głosie wstrzymującym). Było to poprzedzone intensywną pracą w Komisji Finansów Publicznych, w której aktywnie uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Finansów, na czele z wiceministrem, szefem Służby Celnej Marianem Banasiem.

6 lipca br. Senat RP, jednogłośnie, przy dwóch głosach wstrzymujących, przyjął ustawę z dnia 22 czerwca br. o zmianie ustawy prawo celne oraz niektórych innych ustaw bez poprawek. W najbliższym czasie ustawa zostanie przekazana do Kancelarii Prezydenta.
 

«Powrót