«Powrót

Przedstaw swoją wizję podatków przyszłości i zostań podatkowym liderem

Przedstaw swoją wizję podatków przyszłości i zostań podatkowym liderem

Przedstaw swoją wizję podatków przyszłości i zostań podatkowym liderem

Grafika promująca drugą edycję konkursu
  • „Podatki 4.0: daniny przyszłości" to temat pracy konkursowej w drugiej edycji konkursu „Podatkowi liderzy".
  • Tym razem studenci i absolwenci kierunków prawniczych lub ekonomicznych przedstawią swoje pomysły na nowe, innowacyjne daniny, uproszczenie prawa podatkowego i walkę z przestępczością gospodarczą.
  • Na najlepszych czeka 12 płatnych staży w Ministerstwie Finansów.

Tworzenie nowych rozwiązań podatkowych, dostosowanie prawa do rozwoju techniki i szybko zmieniających się technologii to jeden z kluczowych priorytetów Ministerstwa Finansów. To także temat przewodni drugiej edycji konkursu „Podatkowi liderzy". Jak będą wyglądać podatki w dobie czwartej rewolucji przemysłowej? Czy powstaną podatki przyszłości, za których pomocą odbuduje się wpływy do budżetu i stworzy przyjazny i prosty system podatkowy?  

Pierwsza edycja konkursu odbyła się w czerwcu 2017. W jej wyniku wyłoniono 14 laureatów, którzy w trakcie miesięcznych praktyk poznali tajniki pracy nad nowymi rozwiązaniami podatkowymi. Ministerstwo Finansów chce ponownie zaangażować studentów i  absolwentów do dyskusji na temat aktualnych wyzwań, które stoją przed polskim prawem podatkowym. Nagrodami dla autorów najlepszych prac kolejny raz będą płatne stażew Ministerstwie Finansów.

Udział w konkursie
Pracę konkursową Podatki 4.0: daniny przyszłości" (praca nie może przekroczyć dwóch stron formatu A4, czcionka 12) wyślij do 10 grudnia 2017 r. na adres praktyki@mf.gov.pl.

Do pracy dołącz CV, podpisaną kartę zgłoszenia udziału w konkursie oraz kopie dokumentów potwierdzających status studenta/absolwenta na kierunku prawniczym lub ekonomicznym.

Harmonogram konkursu:

do 13 grudnia – informacja o terminie rozmów z autorami wybranych prac konkursowych

18-19 grudnia – rozmowy kwalifikacyjne

do 22grudnia 2017 – publikacja wyników na stronie internetowej www.mf.gov.pl.

Laureatom oferujemy:

  • płatny staż w Ministerstwie Finansów
  • udział w pracach grupy roboczej, zajmującej się tworzeniem innowacyjnych rozwiązań podatkowych i uszczelnieniem prawa podatkowego.

Sprawdź się i zostań podatkowym liderem!

Pliki do pobrania

«Powrót